Vuxna

Psykoterapi äger rum en eller flera gånger i veckan och kan vara i form av icke tidsbegränsad terapi, korttidsterapi eller kristerapi. 

I en längre bearbetande psykoterapi kan insikt och känslomässig förståelse skapas i dialogen och relationen till din psykoterapeut. Terapin kan ske en eller flera gånger i veckan så länge du har behov. 

Innehållet i korttidsterapier och kristerapier är mer avgränsat och fokuserat till problemet. Här kan du få hjälp med att definiera hinder och se möjlighet till förändring. 


Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår klinikadministratör.


Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
Måndag, tisdag och onsdag: 9-16:00. Torsdag 12-18. Fredag 9-13.

E-post:
 terapi@gpsi.se