I mytens spegel

Amborg, Mikael m.fl: I mytens spegel

Pris: 250 kronor.

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Kan de klassiska myterna bidra med en mänsklig visdom som går bortom de dagsaktuella trenderna och på så sätt bidra till att avhjälpa tillstånd av otrygghet, ångest och förvirring i samhället?

Människan utsätts idag för ett starkt kulturellt tryck att skapa och framställa sig själv i alla avseenden. Tidigare stabila kunskaper, värderingar och institutioner har i mångt och mycket förlorat sin normgivande och vägledande funktion. Som ett led i en fortsatt individualisering axlar människan ensam ansvar för att skapa sig själv och sin identitet.

Den här processen av god kulturell frigörelse av individen har dock mörka baksidor såsom vilsenhet och oro. På den politiska arenan vinner auktoritära rörelser mark och lovar trygghet i utbyte mot självständigt kritiskt tänkande.

Författarna, alla verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut, hävdar att myterna kan kasta ljus över den senmoderna människans existentiella situation och livskonflikter.

Antologin riktar sig till personer som är intresserade av människans relationer till sig själv, varandra och till samhället och kan med fördel användas som kurslitteratur.