PSYKOTERAPI

Psykoterapi på GPI

Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) är Sveriges största enskilda psykoterapimottagning.

På Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder vi olika former av psykodynamisk psykoterapi för vuxna, ungdomar och barn. Psykoterapi kan ske individuellt, i par eller familj. Du kan gå i psykoterapi under en kortare eller en längre tid, en eller flera gånger per vecka.

Psykoterapi bygger på en dialog mellan dig och din psykoterapeut där ni tillsammans söker förståelse för hur symtomen hänger samman med din livssituation nu eller tidigare i livet. Psykiska och fysiska symtom bär på en mening och i psykoterapi får du möjlighet att förstå och omfatta symtomens orsak, betydelse och sammanhang. I psykoterapi finns ett utrymme, en möjlighet att i din egen takt, reflektera och skapa förståelse kring ditt inre och yttre liv.

Genom en större medvetenhet och förståelse för sina behov och motiv kan man öka förmågan att möta svårigheter, få tillgång till sina möjligheter och därmed ta ansvar för och påverka sitt eget liv.

För att få mer kunskap om vad psykoterapi kan innebära går det att boka ett kostnadsfritt informationssamtal. 

På vår klinik arbetar legitimerade psykoterapeuter. Den inledande intervjun kostar 950:-/tillfälle. Därefter är avgiften beroende på inkomst samt form av psykoterapi. Om ett företag, förvaltningar eller försäkringsbolag betalar påverkar det avgiften. 

GPI erbjuder digital terapi av legitimerad psykoterapeut till dig som bor utanför Göteborg och som en följd därav inte har möjlighet att komma till psykoterapi på plats. 
Är du intresserad är du välkommen att höra av dig till vår administratör, se kontaktuppgifter nedan. 

På vår utbildningsklinik tar studerande, vid den grundläggande psykoterapiutbildningen, emot patienter för psykoterapi under 1-1,5 år. De studerande har, som ett led i utbildningen, handledning på sitt arbete. Kostnaden vid utbildningskliniken är reducerad.

Vår klinikadministratör kan förmedla tid till en psykoterapeut inom 14 dagar. Vid behov kan vi erbjuda psykoterapi på andra språk såsom engelska, danska, finska och norska.

Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår klinikadministratör.

Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
Måndag, tisdag och onsdag: 9-16:00. Torsdag 12-18. Fredag 9-13.
E-post: terapi@gpsi.se