Grundläggande psykoterapiutbildning

Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder grundläggande utbildning (Steg I). Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Start HT 2024

Historik

Den grundläggande utbildningen i psykodynamisk teori och praktik utformades vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet i början av 1980-talet av Mats Mogren, en av grundarna av GPI och var den första i Sverige som gav ”Steg 1-kompetens” i ordinarie psykologutbildning. Efter några år överflyttades den till GPI och är sedan dess en av GPI:s kärnutbildningar som bedrivs kontinuerligt.

Mer information får du om du klickar på länken till Broschyr, samt dokument för Ansökan nedan:

Broschyr… Ansökan…

Allmänt

Utbildningen har en teoretisk förankring i Freuds teori om människans omedvetna och kulturens influenser samt deras manifesta uttryck. Den psykoanalytiska idétraditionen förmedlar tanken att med hjälp av det omedvetna finna den individuellt subjektiva sanningen.

Utbildningen är grundläggande och har en bredd som gör den användbar i olika former av vårdande och behandlande arbete, såväl individuellt som i grupp och i ett miljöterapeutiskt sammanhang.

Utbildningen bygger på psykologiska kunskaper om människans kognitiva, emotionella agerande i individuella, sociala och institutionella sammanhang.

Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Syfte

Att ta del av psykoanalysens historiska utveckling på ett övergripande sätt och få användbara begrepp till den kliniska praktiken.