Att lära av våra misstag

Casement, Patrick: Att lära av våra misstag. Bortom dogmer i psykoanalys och psykoterapi.

Pris: 200 kr

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Hur kan vi lära oss av våra misstag när vi arbetar med människor?

Det är denna fråga som sysselsatt Patrick Casement i hans kliniska arbete. Han låter oss här ta del av sin långa erfarenhet som analytiker och psykoterapeut. Läsaren får följa med i författarens beskrivningar av ett enträget och ofta mödosamt arbete. Casement visar hur man genom att uppmärksamma den omedvetna kommunikationen kan fördjupa sin kunskap om patienten. Framför allt åskådliggörs hur terapeuten genom sina tillkortakommanden kan dra lärdom och uppnå en större förståelse för patientens inre värld.

Patrick Casement har under många ar arbetat som psykoanalytiker och terapeut samt handledare vid The British Psycho-Analyt1cal Society. Av författaren har tidigare utgivits på svenska: Att lära av Patienten (1995).