Hemlängtan – om berusning och att söka ett hem

Av Cecilila Bergstedt

Under Jubileumsåret 2024 höll Cecilia Bergstedt ett föredrag på GPI utifrån sin text ”Hemlängtan – om berusning och att söka ett hem”.

Texten är publicerad i tidskriften Psykoterapi 2022/4 (sid 12-23).

Den finns även att läsa här:

Hemlängtan – om berusning och att söka ett hem