Handledning

Handledning är tillsammans med verksamheterna, psykoterapi och utbildning, en viktig del av GPI:s arbete sedan starten 1974.

Den psykoanalytiska teorin är en grund för att, på ett fördjupat och konstruktivt sätt, kunna ge handledning till yrkesutövare i olika verksamheter. Utöver det psykodynamiska synsättet är handledarna förtrogna med den systemteoretiska inriktningen samt använder kognitiva strategier och bemötanden.

GPI har drygt 20 verksamma psykoterapeuter som gått handledarutbildning för legitimerade psykoterapeuter 

Handledning ges för närvarande i form av:

  • Arbetsplatshandledning
  • Ledarskapshandledning
  • Personalhandledning
  • Psykoterapihandledning
  • Utbildningshandledning


För närvarande finns avtal med följande parter om handledning:

Ale kommun

Alingsås kommun

Borås Stad

Falkenbergs kommun

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Göteborgs Universitet, Psykolog- och Psykoterapeutprogrammet

Göteborg Stad, fyra delområden för handledning

Göteborgs Stad ”Att hantera erfarenheter” – ArbVux 

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Gryning Vård AB

Härryda kommun

Kriminalvården

Kungälvs kommun

Kungsbacka kommun

Lerums kommun

Lilla Edets kommun

Mölndal stad

Partille kommun

Polisväsendet

Region Halland, Individuell psykoterapi

Region Halland, handledning av personal inom psykiatri

Region Jönköping

Räddningsmissionen

Räddningstjänsten Storgöteborg

Kommunförbundet Skåne

Stenungsunds kommun

Trollhättans kommun

Uddevalla Kommun

Västra Götalands Regionen, Handledning personal

Västra Götalands Regionen, Individuell psykoterapi och bedömning av personal

Öckerö kommun

Med flera sekretessbelagda avtal

Telefon: 031-711 97 51
E-post: adm@gpsi.se