Föräldrakurs

Bakgrund

Föräldraskapet är troligen det bästa och kanske på samma sätt något av det svåraste som kan drabba oss. En resa av toppar och dalar, glada stunder och stora påfrestningar.

Hur är det att vara förälder i dagens samhälle? Vilka utmaningar ställs vi inför? Vilka är vi som föräldrar och hur hade vi det själva som barn? Vilka egenskaper och personligheter har våra barn? Hur är det för andra? Är det bara för mig det är såhär? Hur gör andra?

Denna kurs erbjuder samtal och reflektioner i grupp tillsammans med erfarna psykoterapeuter. Vi läser korta texter tillsammans och har samtal om viktiga ämnen som ingår i föräldraskapet. Idén till denna kurs bygger på att föräldern själv är expert på sitt eget barn. Tanken är att väcka nyfikenhet och tron på den egna erfarenheten i att vara förälder. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till föräldrar som har funderingar i sitt föräldraskap.

Syfte och mål

Kursen syftar till att skapa en dialog kring föräldraskapets svårigheter. Föräldragruppen erbjuds att tillsammans med en legitimerad psykoterapeut tala om gränssättning, konflikthantering och anknytning. Efter att tillsammans läst en text om valda ämnen, tex om individualisering, presenteras texten av terapeuten och efteråt diskuteras innehållet tillsammans. Syftet är att ge ord för de känslor som finns i relationen mellan föräldern och barnet. Genom att göra det svåra talbart ges deltagarna tillfälle att tillsammans med andra föräldrar dela sina erfarenheter samt bättre förstå sin egen situation. Förhoppningen är att lätta känslan av att göra rätt/fel och närma sig en förståelse för vad det är som sker i den komplexa föräldrarelationen.

Innehåll

Utbildningsträffarna fokuserar på följande teman;

  1. Anknytning
  2. Gränssättning
  3. Konflikthantering
  4. Individualisering
  5. Tillräckligt gott föräldraskap   

Omfattning/upplägg

Utbildningen sker fem tillfällen med eventuellt ett sjätte för återträff. Träffarna sker senare eftermiddag/kväll.


Kursstart under vårterminen 2024.

Lärare

Lärarna är legitimerade psykoterapeuter och verksamma på Göteborgs Psykoterapi Institut

Utbildningsledare

Camilla Stenström
Tel: 031 – 711 97 51

Vi intresseanmälan kommer utbildningsledare att ringa inför kursstart.  

Utbildningsadministratör

Sabina Haggård, adm@gpsi.se
Tel: 031-711 97 51