Publikationer

Publikationer

Almlöf, J (2024) Skam i handledning.

Coster, A, Lundqvist, L (2017): Skrattet – psykoterapins karneval Psykoterapi, nr 3, okt 2017

Coster, A, Kallerdahl, N, Lundqvist, L, Lyngsö, E, Olsson, G och Seldén, A-M (2011): Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi (Varför måste det ta sån tid?) Psykoterapi, nr 4, dec 2014

Jallinder-Haglid, I-B (2007): Kvinnan som försvannInsikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning, nr 4.

Kjellberg, B & Melin, I (2008): Våga se människan bakom grova våldsbrott. Göteborgs-Posten 2008-05-18

Kjällström, A (2001): Att förlora någon omistlig. Lars Rönnmark (red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A(2001): Förlusten och exilen. Lars Rönnmark (red.)”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i GöteborgFoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A, Magnusson, T, Seldén A-M (2014) Desde una conciencia en sí hasta una conciencia para sí: sobre el grupo operativo en pedagogía y tratamiento.
From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment.

Cigo 2014 Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile

Kjällström, A, Magnusson, T, Rönnmark, L och Seldén A-M (2018): Kan man lära sig bli gammal? Area 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales. 

Mogren, M (1993): Myt, kulturförståelse och psykoterapi. Mats Mogren & Ove Sernhede (red.) Oidipus vid korsvägen, Göteborgs psykoterapi Institut, Daidalos

Mogren, M (2002): A Spin in the Toyota. Joseph H. Berke, Margaret Fagan, George Mark-Pearce & Stella Pierides-Muller. Beyond Madness, PsychoSocial Interventions in Psychosis 

Olsson, C (2001): Att påverkas i arbete med trauma och katstrof. Lars Rönnmark(red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg

Olsson, C (2007): Det gör ont – om psykisk smärta.Insikten, Riksföreningen psykoterapicentrums Tidning, nr 4.

Olsson, C (2023) Bion – en ciceron till härbärgerande, observation och sanning.

Olsson, G, (2001): Forskning och praktik- kan världar mötas? Tidskrift for Norsk Psykologforening. 

Olsson, G, (2008): Berättelsen som utgångspunkt. Psykoterapi i praktik och forskning, Stockholm. Natur och kultur.

Olsson, G m fl, (red.) (2009): Psykoterapi och forskning: två praxisformer i ett spänningsfält. Nilsson, C (red.) Psykoterapeutens & psykoanalytikerns praktiska kunskap. Södertörns högskola.

Seldén, A-M (2012): Rus förför – relation förändrar. / Av A-M Seldén & B Westman. Claudia Fahlke (red.) Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning, Liber.