Att lära av erfarenhet

Bion, W.R: Att lära av erfarenhet

Boken är i översättning av Andreas Keller och med fackgranskning av Arne Jemstedt.

Pris: 330:-

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) kom under några decennier i mitten av 1900-talet att utmärka sig som en av de mest originella och inflytelserika psykoanalytiska tänkarna efter Freud. Han vidgade det psykoanalytiska fältet såväl teoretiskt som kliniskt, bland annat genom sitt arbete med tänkandets känslomässiga ursprung, sin utveckling av Melanie Kleins begrepp om den projektiva identifikationen, och sitt stora intresse för psykotiska tillstånd.

Med sin säregna förmåga att ställa både underfundiga och belysande frågor försöker Bion närma sig fenomenen erfarenhet och kunskap med en undran om hur människan tar emot och bearbetar såväl kärlek som psykisk smärta. Bion beskriver i sin text hur denna process av lärande går till. Boken blir därmed en viktig källa till kunskap för de som i sin yrkesverksamhet har att bistå andra med deras personliga erfarenhetsskapande och även för de som har ett allmänt intresse för det mänskliga sinnet.

Att lära av erfarenhet är en bok om hur man som kliniker undviker att fastna i stelnade teorier och hjälper sina patienter att tänka nya, levande, tankar.