Att lära av patienten

Casement, Patrick: Att lära av patienten

Pris: 200 kr

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Att lära av patienten utgavs för första gången på svenska 1986, och har sedan dess rönt stor uppmärksamhet. Boken används vid utbildning av psykoterapeuter och annan vårdpersonal. Den belyser frågeställningar som: Vad innebär det att lyssna? Hur skiljer man mellan behov och önskningar i terapi? Hur förhåller man sig till teoretiskä frågor? Vad fyller handledning för funktion? Vad är en ”bra” terapeut?En av de mest centrala frågorna inom psykoterapi som behandlas i boken berör ömsesidigheten mellan patient och terapeut, och Casement visar med ett flertal kliniska exempel hur en terapeut kan lära sig av sina patienter genom att ta emot det som de förmedlar i relationen.

Att lära av patienten är resultatet av författarens eget kliniska arbete och hans erfarenheter som lärare och handledare för socialarbetare och psykoterapeuter. Patrick Casement arbetar som privatpraktiserande psykoanalytiker/psykoterapeut och som handledare vid The British Psycho-Analytical Society.

Göteborgs Psykoterapi Institut har sett det som angeläget att hålla boken tillgänglig för svensk läsekrets då den visat sig vara en mycket god introduktion till psykoanalytiskt arbetssätt.