Flykt och exil

Varvin, Sverre: Flykt och exil

Pris: 300 kr

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Det finns idag ett stort behov av kunskap om vad det vill säga att vara asylsökande och flykting och vad det innebär att börja leva i exil i vårt land. Den politiska debatten om flyktingfrågan i Sverige handlar till stor del om antalet flyktingar, organisation och administration av mottagandet, arbetsmarknadspolitik och säkerhetsaspekter. Bakom denna generella diskussion gömmer sig enskilda människoöden, människor som upplevt krig och våld och som utsatts för grova kränkningar av sitt människovärde. Vi behöver därför ha mer kunskap om hur dessa erfarenheter kan komma till uttryck i vardagliga möten människor emellan. Behovet av ökad kunskap gäller även professionella som arbetar inom sjukvård, skola, arbetsförmedling, socialtjänst och annan samhällsservice. Författaren betonar vikten av helhetssyn i arbetet med svårt traumatiserade flyktingar i exil och understryker vikten av psykosociala insatser, parallellt med specialiserat behandlingsarbete.

Sverre Varvin är professor vid Högskolan Oslo och Akershus där han leder forskning inom bokens ämnesområde. Han är också psykiater och psykoanalytiker och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med svårt traumatiserad flyktingar i Norge.