Texter och artiklar under Jubileumsåret 2024

Under 2024 firar Göteborgs Psykoterapi Institut jubileum, 50 år har passerat sedan starten 1974.

Det firas med en rad arrangemang under året. Här på hemsidan publiceras de texter och artiklar som ligger till grund för flera av de föreläsningar som ges under året.