Drömmen om savannmänniskan

Myten är vår förhandling med det förflutna och med framtiden. Enskilt och kollektivt.

Av Fredrik Bensköld

Under Jubileumsåret 2024 höll Fredrik Bensköld ett föredag på GPI utifrån sin text ”Drömmen om Savannmänniskan”.

Texten är publicerad i Tidskriften Divan 3–4/2022 (sid 80–89).

Den finns även att läsa här:

Drömmen om Savannmänniskan