JUBILEUMSÅRET 2024

Göteborgs Psykoterapi Institut grundades 1974 och fyller 50 år 2024. Detta uppmärksammar vi genom en rad evenemang. Välkomna!

PROGRAM VÅREN 2024

Februari

Tisdag 20/2 Fredrik Bensköld på GPI: “Drömmen om savannmänniskan – nutidmänniskans längtan efter enkelhet?”

Kostnadsfri konsultation arbetsgrupper fredagar 14 – 15.30, förfrågan adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

Mars

Onsdag 6/3 Tomas Jansson på GPI: “Att möta människor som varit med om krig och tortyr”

Torsdag 21/3 Cecilia Bergstedt på GPI: “Om hemlängtan och beroende – kan det finnas en koppling?”

Kostnadsfri konsultation arbetsgrupper fredagar 14 – 15.30, förfrågan adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

April

Torsdag 18/4 Johan Eriksson på Litteraturhuset: ”Att gå igenom erfarenheter – om den psykoterapeutiska processen”

Kostnadsfri konsultation arbetsgrupper fredagar 14 – 15.30, förfrågan adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

Maj

Torsdag 16/5 Mikael Amborg och Ann-Mari Seldén på GPI: “Om förbindelser och inre drama – vår utveckling som psykoterapeuter vid Göteborgs Psykoterapi Institut.”

PROGRAM HÖSTEN 2024

September

Torsdag 5/9 Emanuela Quagliata på Litteraturhuset “Child analysis: old ideas, new developments”. Italiensk psykoanalytiker IPA, samt Psykoterapeut med barn- ungdoms- och familjeinriktning. Föredraget hålls på engelska.

Torsdag 12/9 Bokrelease på Litteraturhuset: GPI´s Jubileumsbok  

Onsdag 25/9 Filmkväll på GPI: Tema familj, film och diskussion

Kostnadsfri konsultation arbetsgrupper fredagar 14 – 15.30, förfrågan adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

Oktober

Torsdag 10/10 Claes Olsson på GPI“Terapeutiska möten – vad är det och hur känns det?” 

Onsdag 16/10 Filmkväll på GPI: Tema familj, film och diskussion

Torsdag 24/10 Christopher Gibson på Litteraturhuset:  “ Nyfiken på psykoanalys? Ett försök att dela med sig av psykoanalysens idéer till den oinvigde”.

Kostnadsfri konsultation arbetsgrupper fredagar 14 – 15.30, förfrågan adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

November

Torsdag 14/11 ”Världens bästa Karlsson – tre terapeutiska perspektiv på Astrid Lindgrens Karlsson, hans vän Lillebror och familjen”. Deltagare: Lars Vennman, socionom/leg psykoterapeut med systemisk/narrativ inriktning, Annika Coster socionom/leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt Julia Walvenius, leg psykolog/leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Litteraturhuset. 

Onsdag 26/11 Filmkväll på GPI: Tema familj, film och diskussion

Kostnadsfri konsultation arbetsgrupper fredagar 14 – 15.30, förfrågan adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

ADRESSER, ANMÄLAN OCH PRISER

Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1 B (porten i husets bortre ände, mot älven)

Göteborgs Psykoterapi Institut, Karl Johansgatan 12

Anmälan: adm@gpsi.se eller 031-711 97 51

Kostnad för evenemang:

Föreläsningar på Litteraturhuset – 150:-

Föreläsningar på GPI: 75:-

Bokrelease på Litteraturhuset: Fritt inträde

Filmkväll på GPI: 100:-.

Betalning efter anmälan till:

Swish – 123 320 56 55 eller PG: 15 87 44-3, ange rubrik för evenemanget.