Psykoanalytisk beröring

Pettersson, Erik, Sernhede, Ove (red): Psykoanalytisk beröring

Pris: 150 kr

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Psykoanalytisk beröring omfattar sex essäer som md sin hemvist i aktuellt psykoanalytiskt tänkande problematiserar olika aspekter av det kliniska arbetet. Tre av artiklarna är skrivna av brittiska psykoanalytiker med relation till Göteborgs Psykoterapi Institut. Anne Alvarez låter oss följa hur en tioåring borderlinepsykotisk pojke för sig förstådd genom projektiv identifikation. Med utgångspunkt i en beskrivning av psykisk hälsa framför Patrick Gallwey sina tankar om tidigt objektrelaterande och upptäckten av självet. Gregorio Kohon diskuterar överföringsbegreppets utveckling. De återstående tre bidragen är författade av medlemmar vid institutet. Björn Larsson söker sig fram till de djupare innebörderna i frågor som rör tillit, förtroende och konfidentialitet i den analytiska relationen. Bill Mattsson undersöker vägen till det psykoanalytiska rummet. Leif Lindahl, som också skrivit bokens inledning, diskuterar hur psykoanalysen blir psykoterapeutiskt verksam.