BARN & FÖRÄLDRAR

Barnterapi

Vi erbjuder individuell psykoterapi till barn som på olika sätt visar sin omgivning att de inte mår bra. Vi möter barn med kontaktproblem eller barn som upplever ångest och rädsla, som ofta känner sig nedstämt eller på annat sätt visar att de inte mår bra. I dessa fall kan barnet komma till oss för kortare eller längre tids barnterapi.

I barnterapi tillåts barnet att tillsammans med sin psykoterapeut, fritt bearbeta och i lek uttrycka sina upplevelser och fantasier. Vi har lekmaterial som är speciellt anpassat för barnets behov.

När barnet går i psykoterapi behöver man som förälder ibland en fortlöpande kontakt för rådgivning eller konsultation parallellt med barnets/den unges terapi. Gäller det ett litet barn är detta alltid nödvändigt.

Terapeuten har alltid först en inledande kontakt med föräldrarna innan barnterapin inleds.

Föräldrakonsultationer

Föräldrakonsultation kan ges under olika omständigheter. Då det uppstår svårigheter att hantera föräldraskapet kan ett eller flera samtal erbjudas för att klargöra och stärka föräldrarollen.

När barnet går i psykoterapi behöver man som förälder ibland en kontakt för rådgivning eller konsultation parallellt med barnets/den unges terapi. Gäller det ett litet barn är detta alltid nödvändigt. 

Ibland blir föräldrakontakten ett alternativ när barnet eller tonåringen inte vill träffa en psykoterapeut.

Vår kliniksekreterare informerar om kostnader och väntetid.

Kontakta vår klinikadministratör för att få information om kostnader och väntetid, alt boka en tid hos en av våra psykoterapeuter.

Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
Måndag, tisdag och onsdag: 9-16:00. Torsdag 12-18. Fredag 9-13.

E-post:
terapi@gpsi.se

Föräldrarkurs

Bakgrund

Föräldraskapet är troligen det bästa och kanske på samma sätt något av det svåraste som kan drabba oss. En resa av toppar och dalar, glada stunder och stora påfrestningar.

Hur är det att vara förälder i dagens samhälle? Vilka utmaningar ställs vi inför? Vilka är vi som föräldrar och hur hade vi det själva som barn? Vilka egenskaper och personligheter har våra barn? Hur är det för andra? Är det bara för mig det är såhär? Hur gör andra?

Denna kurs erbjuder samtal och reflektioner i grupp tillsammans med erfarna psykoterapeuter. Vi läser korta texter tillsammans och har samtal om viktiga ämnen som ingår i föräldraskapet. Idén till denna kurs bygger på att föräldern själv är expert på sitt eget barn. Tanken är att väcka nyfikenhet och tron på den egna erfarenheten i att vara förälder. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till föräldrar som har funderingar i sitt föräldraskap.

Syfte och mål

Kursen syftar till att skapa en dialog kring föräldraskapets svårigheter. Föräldragruppen erbjuds att tillsammans med en legitimerad psykoterapeut tala om gränssättning, konflikthantering och anknytning. Efter att tillsammans läst en text om valda ämnen, tex om individualisering, presenteras texten av terapeuten och efteråt diskuteras innehållet tillsammans. Syftet är att ge ord för de känslor som finns i relationen mellan föräldern och barnet. Genom att göra det svåra talbart ges deltagarna tillfälle att tillsammans med andra föräldrar dela sina erfarenheter samt bättre förstå sin egen situation. Förhoppningen är att lätta känslan av att göra rätt/fel och närma sig en förståelse för vad det är som sker i den komplexa föräldrarelationen.

Innehåll

Utbildningsträffarna fokuserar på följande teman;

  1. Anknytning
  2. Gränssättning
  3. Konflikthantering
  4. Individualisering
  5. Tillräckligt gott föräldraskap   

Omfattning/upplägg

Utbildningen sker fem tillfällen med eventuellt ett sjätte för återträff. Träffarna sker senare eftermiddag/kväll.


Kursstart under vårterminen 2024.

Lärare

Lärarna är legitimerade psykoterapeuter och verksamma på Göteborgs Psykoterapi Institut

Utbildningsledare

Camilla Stenström
Tel: 031 – 711 97 51

Vi intresseanmälan kommer utbildningsledare att ringa inför kursstart.  

Utbildningsadministratör

adm@gpsi.se
Tel: 031-711 97 51