Ungdomstiden

Ingen utvecklingstid är så genomgripande och stormig i livet som ungdomstiden. Vad händer i mötet när vi arbetar med ungdomar? Vad händer med oss? Hur kan vi förstå bakgrunden till att ungdomar agerar, inåt mot sig själva och den egna kroppen eller utåt i våld och kriminalitet? Göteborgs Psykoterapi Institut sedan många år erfarenhet av att möta ungdomar, i psykoterapi och i handledning.

Målgrupp

Alla yrkesverksamma som arbetar med ungdomar i behandling eller möter ungdomar genom arbete inom t ex socialtjänst, ungdomsmottagningar eller i skolan.

Syfte

Att ge ett psykoanalytiskt perspektiv på ungdomars och unga vuxnas inre värld i relation till familj, vänner, skola, kultur och samhälle;

  •  Att förmedla kunskap om de specifika processer som pågår under ungdomstiden samt förståelse för processen mot vuxenlivet
  •  Att skilja det/den normala tumult som hör till ungdomstiden från ett större lidande som kan hämma utvecklingen,
  •  Att introducera psykoanalytiska begrepp, såsom det omedvetna, överföring och motöverföring, och hur begreppen gestaltar sig i arbetet med ungdomar
  •  Att genom utvald skönlitteratur som på olika sätt skildrar ungdomstidens dilemman
  •  Att genom arbetande seminarium knyta kursens litteratur och seminarier till en situation, ett kliniskt fall

Tid: Tid kl 13.00 – 16.00 vid 6 tillfällen

Lokal:  Göteborgs Psykoterapi Institut, Karl Johansgatan 12, Göteborg

Utbildningsledare: Annika Coster och Johanna Almlöf

 Antal deltagare:  Max 15 deltagare

Kostnad: 9.700 kr (exkl moms)


Anmälan och frågor: Klinikadministratör Karin Karlsen Tel: 031-711 97 51
Email: adm@gpsi.se