Digital psykoterapi

Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) är Sveriges största enskilda psykoterapimottagning.

GPI erbjuder digital psykoterapi av legitimerad psykoterapeut till dig som bor utanför Göteborg och som en följd därav inte har möjlighet att komma till psykoterapi på plats. 

Du kan gå i psykoterapi under en kortare eller en längre tid, en eller flera gånger per vecka.

Psykoterapi bygger på en dialog mellan dig och din psykoterapeut där ni tillsammans söker förståelse för hur symtomen hänger samman med din livssituation nu eller tidigare i livet. Psykiska och fysiska symtom bär på en mening och i psykoterapi får du möjlighet att förstå och omfatta symtomens orsak, betydelse och sammanhang. I psykoterapi finns ett utrymme, en möjlighet att i din egen takt, reflektera och skapa förståelse kring ditt inre och yttre liv.

Genom en större medvetenhet och förståelse för sina behov och motiv kan man öka förmågan att möta svårigheter, få tillgång till sina möjligheter och därmed ta ansvar för och påverka sitt eget liv.


Vår klinikadministratör kan förmedla tid till en psykoterapeut inom 14 dagar.

Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår klinikadministratör.

Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
Måndag, tisdag och onsdag: 9-16:00. Torsdag 12-18. Fredag 9-13.

E-post: terapi@gpsi.se