Trauma och tillfrisknande

Lewis Herman, Judith: Trauma och tillfrisknande

Pris: 330 kr

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Judith Lewis Herman förenar sitt arbete som psykiater och forskare med ett starkt socialt och politiskt engagemang, Hon har blivit känd som feministisk forskare och hennes forskning har spelat en stor roll för att visa på konsekvenserna av det våld som utövas av män mot kvinnor och barn,

Trots att det nu gått 15 år sedan boken först publicerades i USA är den fortfarande aktuell. Boken beskriver traumat i ett historiskt, existentiellt och medicinskt-psykologiskt perspektiv. Herman pekar på likheterna i de psykiska följdtillstånden efter våld i hemmet och efter organiserat våld som krig och tortyr. Hon understryker att målet för all behandling är att patienten ska hitta vägen tillbaka till samhället för att kunna återupprätta tilliten till människan. Boken lämpar sig väl som lärobok på utbildningar som handlar om trauma orsakade av mänskliga ogärningar och grymheter.

Judith Lewis Herman är klinisk professor i psykiatri vid Harvard Medical School och utbildningsdirektor vid the Victims of Violence Program vid Cambridge Hospital, Cambridge, Massachusetts.