Fristående kurser

Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder ett utbud av fristående kurser på både grund och avancerad nivå. Lärare och handledare har specifika ämneskunskaper och pedagogisk kompetens.  Mer information om
respektive kurs finns nedan.

  


 

Föräldrautbildning inför adoption

Utbildning vänder sig till dig som funderar på att adoptera. Den syftar till att ge kunskap och insikt om adopterades barns behov och ge deltagarna förutsättningar för att fatta beslut om eventuell adoption.
Ny kursstart 2020.

Läs mer...       Broschyr... Ansökan

Fördjupningsseminarier

GPI startade våren 2010 en seminariegrupp för dem som önskar fortsätta förkovra sig i det psykoanalytiska tänkandet genom att läsa artiklar, träffas och diskutera.

Läs mer... Broschyr Ansökan

Genusutbildning utifrån psykodynamisk teori och praktik och med ett feministiskt perspektiv

Olika yrkesgrupper som arbetar med flickor och kvinnor inom behandling, utredning, vård och omsorg samt till studenter och övriga personer som vill fördjupa sin kunskap inom genusområdet.

Läs mer... Broschyr Ansökan

Handledning och konsultation på dynamisk grund för skolpsykologer

Utbildningen vänder sig till psykologer inom skolans värld som önskar få fördjupad kunskap och kompetens som handledare/konsult.

Läs mer... Broschyr Ansökan


KAS - Konsten att samtalaUtbildningen riktar sig till dig som arbetar med människor inom ex skola, socialtjänst och sjukvård.
Utbildningen förmedlas på uppdrag för redan bef arbets- och/eller handledningsgrupper och är tänkt som en fördjupad vidareutbildning. 

Läs mer...                

Trauma och Exil - utbildning

Psykoanalysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner, kropp och syke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturelle aspekter.

Läs mer...        Broschyr        Anmälan

Missbruksutbildning

För personal som i sin yrkesroll möter och arbetar med människor som har ett alkohol eller drogmissbruk och vill få ökad kunskap om missbrukets komplexitet, utveckla sin förmåga att utreda, motivera samt driva en förändringsprocess.

Läs mer... Ansökan

Spädbarnsobservation

Spädbarnsobservation har sedan mer än ett halvt decennium varit en del av utbildningen till barnterapeut. Sedan 1960 har metoden varit ett stående inslag i den terapeututbildning som bedrivs vid Londons institut för psykoanalys. Under 1970-talet anammades metoden av andra yrkesgruppen än barnterapeuter. I slutet av förra seklet användes metoden i ett tjugotal länder.

Läs mer... Ansökan

Symtomfokuserad korttidsterapi

Kursen vänder sig till professionella personer som möter och behandlar människor utifrån tidsbegränsade ramar.

Läs mer... Broschyr Ansökan

Ungdomstid - ett psykoanalytiskt perspektiv

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar och har en Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och praktik (Steg 1) och vill få en fördjupad kunskap om ungdomsutveckling och ungdomsbehandling.

Läs mer...

 

 MG 8279

 

Aktuellt

Till dig som är mellan 18-25 år - kostnadsfri konsultation!

För dig mellan 18-25 år, erbjuder vi ett kostnadsfritt terapisamtal med leg. psykoterapeut. Kontakta vår kliniksekreterare Carina Landström på tel; 031-711 97 51, eller via adm@gpsi.se

Läs mer här...

Föräldrautbildning inför adoption - med start oktober 2020

Kvällstid varannan tisdag         kl. 18.00-21.00. Start 20/10, 2020. För mer information och anmälan,
Klicka här...

PLATSER KVAR - Utbildningar med start HT-20, sista ans 26/9

PLATSER KVAR - SISTA ANSÖKN. 26/9

Symtomfokuserad korttidsterapi  -  

Klicka här och läs mer....