Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder fr.o.m. hösten 2017 ett nytt Aspirantprogram


Vill du bli aspirant på GPI? Ett steg på vägen till att bli legitimerad psykoterapeut - med möjlighet att efter avslutad Steg-2 utbildning (utanför GPI) söka medlemskap på GPI.


Det innebär att du kommer att ha:

 • Psykoterapiarbete med ca 4 patienter på GPI (förlagt till måndag-torsdag 8-12 alternativt 18-20 samt fredag 15-19)
 • Prestationsbaserad inkomst baserad på patienttaxan
 • Kontinuerlig handledning varannan vecka under terminerna 45 min/person (förlagd till fredag eftermiddag)
 • En mentor
 • Teoriseminarier två gånger per termin och uppföljande träffar tillsammans med din grupp och era mentorer (förlagda till fredagar)
 • Möjlighet att delta i vissa av GPI:s teoretiska och kliniska seminarier samt interna intressegrupper (förlagda till fredagar)För att söka behöver du ha:

 • Steg-1 kompetens på psykodynamisk grund
 • Planer på att gå Steg-2 för att bli legitimerad psykoterapeut
 • Intresse av ett framtida medlemskap på GPI


Kostnad:

 • Kontakta oss för närmare information.


Din ansökan skall innehålla:

 • Ditt Steg-1 intyg + intyg på grundutbildning (eller annat underlag) som visar att du är formellt behörig att söka psykoterapeututbildning – Steg-2
 • Personligt brev innehållande kort levnadsbeskrivning och där det framgår varför du vill bli aspirant samt vad du skulle vilja bidra med på GPI

Ansökan ska vara GPI tillhanda senast 24 mars 2017 och skickas till:

Göteborgs Psykoterapi Institut
Utbildningssekreteraren
Karl Johansgatan 12
414 59 GÖTEBORG

Aktuellt

Vill du arbeta med oss i en psykodynamisk professionsmiljö?

Om så är du välkommen med din ansökan. Eller kom på vårt informationsmöte den 1/11 kl 18.30.

Läs mer om anmälan till mötet, eller hur du ansöker här...

Seminarieprogram för GPI 2017-2018

Tema - "I Mytens Spegel"

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerar GPI en serie föreläsningar vilka kommer att handla om de klassiska myterna som Oidipus, Antigone, Narkissos och Inanna, samt Dantes skönlitterära verk, Den gudomliga komedin.

Läs mer om innehåll och datum från vår länk här;

Läs mer...

Till dig som är ung - kostnadsfri konsultation!

För dig mellan 18-25 år, erbjuder vi ett första fritt psykoterapisamtal. Kontakta vår kliniksekreterare Carina Landström på tel; 031-711 19 29, eller via adm@gpsi.se