Målgrupp

Olika yrkesgrupper som arbetar med flickor och kvinnor inom behandling, utredning, vård och omsorg samt till studenter och övriga personer som vill fördjupa sin kunskap inom genusområdet.

Utbildningen riktar sig vidare till psykologer som vill använda den som kurs i Psykologförbundets specialistutbildning.

Syfte

Att synliggöra och diskutera de svårigheter som möter flickan/kvinnan när hon vill vara ett subjekt i relationer, i kulturen, i samhället, samt vilka konsekvenser detta får och vilka uttryck dessa tar sig.

Lärandemål

 • att få en fördjupad förståelse och kunskap om flickans/kvinnans strävan att positionera sig som subjekt utifrån ett beroende-, makt- och genusperspektiv
 • att förstå reaktionerna och följderna av denna strävan
 • att utveckla förhållningssätt i arbetet med flickor och kvinnor

Innehåll

Utbildningen tar upp följande tema

 • Matriarkat och patriarkat – två olika maktperspektiv
 • Kvinnan som den mörka kontinenten – fyra modeller om kvinnan
 • Den talande kroppen som uttryck för lust och lidande
 • Enstaka trauma, kumulativt trauma och det dolda (det som inte får/kan sägas) traumat och som uttrycks i ett självskadebeteende
 • Anorexi och bulimi – ett makt- och objektperspektiv
 • Identifikation, positioner, personlighetskärnor och den dialektiska spiralen
 • Den kvinnliga och manliga positionen och dess uttryck i kulturen
 • Symtom som meningsbärande tecken och som den omedvetna konfliktens uttryck
 • Det relationella och det avskilda självet – förbindelsepsykopatologi ur ett genus-perspektiv
 • Adolescensen som progressiv regression samt innebörden i begreppet ”en tillräckligt god” omgivning
 • Kulturens krav och förväntningar på kvinnan – om biologiskt respektive kulturellt kön
 • Hur arbetar vi? Om ett utforskande förhållningssätt

Omfattning/upplägg

En 1-årig utbildning i genusteorier utifrån ett feministiskt och psykodynamiskt perspektiv. Utbildningen omfattar 12 tillfällen, 4 x 45 min/tillfälle, sammanlagt 48 timmar. Teoretiska seminarier varvas med kliniska seminarier, i vilka kursdeltagarens yrkeserfarenheter i form av presenterade fallbeskrivning bildar underlag för reflektion och diskussion.

Lärare

Samtliga lärare är legitimerade psykologer och psykoterapeuter, verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut


Aktuellt

Lyssna på vår Digitala Föreläsning

"Barnet i våldsverkaren - psykoanalytiska bilder"

Klicka på valfri länk nedan -

Soundcloud...

iTunes....

 

För dig som bor utanför Göteborg - kan vi nu erbjuda digital terapi

GPI erbjuder digital terapi av legitimerad psykoterapeut till dig som bor utanför Göteborg.

Klicka här och läs mer....

Lyssna på vår PODCAST - Del 20

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 20, Mitt sanna och falska själv, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"