Bjorn Salomonsson05 tung front beskuren kopia

Föreläsning med Björn Salomonsson, tors 15/9 -22

PLATSER KVAR - SENAST ANMÄLAN ONS 14/9!

Välkommen till föreläsning med Björn Salomonsson, Psykiater och Psykoanalytiker, samt Docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Enheten för Reproduktiv Hälsa, Karolinska Institutet.

Björn Salomonsson har bl a arbetat som konsult på Mama Mia BVC i Stockholm, samt 
också publicerat studier om föräldra-spädbarnspsykoterapi (teori, klinik, handledning och
kvantitativa resultat) och barnpsykoterapi.
Se www.ki.se samt www.bjornsalomonsson.se

Små barn - STORA KÄNSLOR

Intresset för den känslomässiga hälsan hos spädbarn och deras föräldrar ökar, både inom hälso- och sjukvård. Man uppmärksammar förekomsten av anknytningsstörningar och postpartumdepression och man vill också skapa möjligheter till god behandling. Denna positiva utveckling möter dock vissa hinder. Föräldrar kan tycka det är svårt att se vidden av problemet, och man kan se liknande problem hos vårdpersonal. Det finns hinder av administrativ och ekonomisk art, men jag menar att det även finns känslomässiga sådana. Jag kommer att visa hur mötet med stressade spädbarn och deprimerade föräldrar kan väcka starka och plågsamma känslor hos vuxna. Det kommer att ske genom att vi tillsammans studerar ett antal videofilmer från Youtube. En modell för att handskas med dessa känslor kommer också att presenteras.

Plats:             Göteborgs Litteraturhus,
                      Lagerhuset, Heurlins plats 1 B (porten i husets bortre ände, mot älven)

Tid:                 Torsdag 15/9 -22, kl. 19.00 - 21.00

Anmälan:        Senast mån 14/9 till adm@gpsi.se eller ring 031-711 97 51

Kostnad:         Pris 50:- som betalas efter anmälan och senast 14/9 till
                       Swish - 123 320 56 55    eller   PG: 15 87 44-3

För att vara säker på att få en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med er anmälan!

Välkommen!

 

 

 


 

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 


Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Psykoanalys

Nu finns det möjlighet för dig att gå i psykoanalys hos Utbildningskandidat vid Svenska Psykoanalytiska föreningen. För mer information klicka nedan;

Läs mer...

Vill du arbeta med oss i en psykodynamisk professionsmiljö?

Om så är du välkommen med din ansökan. Eller kom på vårt informationsmöte den 2/11 kl 19.15.

Läs mer om anmälan till mötet, eller hur du ansöker här...

Platser kvar på utbildningar, start HT-22

Sista anmälningsdag          ONSDAG 28/9!

TRAUMA - Teori och klinisk praktik i ett psykodynamiskt/-psykoanalytiskt perspektiv

Klicka här och läs mer....