Målgrupp

Legitimerade psykoterapeuter eller terapeuter med grundläggande psykoterapeututbildning.

Syftet

Att ge fördjupad kunskap i det psykoterapeutiska arbetet med ungdomar och unga vuxna

Lärandemål

 • att studera litteratur kring adolescensen
 • att diskutera kliniskt material
 • att dela erfarenheter av att möta ungdomar i en terapeutisk situation.

Innehåll:

Utbildningen tar upp följande tema

 • Identitet
 • Den andra individuationen
 • Sammanbrott i utvecklingen
 • Intervju
 • Metod
 • Ett fall
 • Teknik
 • Trauma
 • Självmord
 • Familjen

Omfattning/upplägg:

Utbildningen är uppdelad på 10 teoretiska seminarier och 10 kliniska seminarier. Varje tillfälle är 4 lektionstimmar. Utbildningen löper över två terminer där teoretiska och kliniska seminarier varvas. Till de kliniska seminarierna har deltagarna med sig eget kliniskt material.

Lärare

Lärarna vid de teoretiska och de kliniska seminarierna är legitimerade psykoterapeuter verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut. Samtliga lärare har lång erfarenhet av psykoterapi och behandlingsarbete med ungdomar och har handledningserfarenhet i ungdomsarbete.

Utbildningsledare: vakant
Utbildningssekreterare: Mona Söderman
Telefon: 031-711 97 51, e-post adm@gpsi.se
Utbildningen anordnas för närvarande i Göteborg, men kan även förläggas till andra orter.

Aktuellt

Start av Handledar-utbildning VT-22

Några få platser kvar!

Handledarutbildning med start VT-22.  För mer information klicka på länken nedan;

Läs mer...

Terapi på Utbildningsklinik

Vi kan nu erbjuda terapi till reducerat pris på vår utbildningsklinik att gå höst- och vårtermin.

Kontakta oss via 031-711 97 51 eller på terapi@gpsi.se

Lyssna på vår PODCAST - Del 18

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 17, Vem var Freud ? Vem var Klein? Människan och teorierna - del 1, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"