Begreppet professionsmiljö

Vi använder begreppet professionsmiljö på samma sätt som Jurgen Reeder gör i sin bok Det tystade samtalet. Stockholm: Norstedts (2010), sid 32

”Jag använder termen professionsmiljö för att beteckna en professionell dimension med huvudsaklig hemmahörighet i det civila samhället. Professionsmiljö måste särskiljas från yrkesmiljö. En yrkesmiljö är ett sammanhang där människor med något slag av gemensamt mål samlas för att utföra sitt värv. Proffesionsmiljön är mer komplex och specifik. I en professionsmiljö fördjupar man sin kompetens i dialog med kolleger, medan nya generationer utbildas och ny kunskap produceras.

Det slag av professionsmiljö jag i det här sammanhanget främst har i åtanke omfattar några eller samtliga av följande element eller funktioner: 1) psykoanalytisk/psykoterapeutisk verksamhet; 2) fora för kollegialt utbyte; 3) en utbildningsverksamhet; 4) teoretiskt arbete och möjligen forskning. ”

De kvarvarande svenska professionsmiljöerna enligt denna definition är: Svenska psykoanalytiska föreningen, Göteborgs Psykoterapi Institut, Ericastiftelsen och S:t Lukas

Aktuellt

Start av Handledar-utbildning VT-22

Några få platser kvar!

Handledarutbildning med start VT-22.  För mer information klicka på länken nedan;

Läs mer...

Terapi på Utbildningsklinik

Vi kan nu erbjuda terapi till reducerat pris på vår utbildningsklinik att gå höst- och vårtermin.

Kontakta oss via 031-711 97 51 eller på terapi@gpsi.se

Lyssna på vår PODCAST - Del 18

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 17, Vem var Freud ? Vem var Klein? Människan och teorierna - del 1, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"