Ungdomstiden som begrepp är relativt nytt. I samband med ett ökat välstånd och längre utbildning på 60-talet förflyttades gränsen när man betraktade sig själv såsom vuxen. Från att tidigare representerats av konfirmationen runt 15 års ålder, inträdde det istället när man avslutat gymnasiet och flyttade hemifrån vid 20 års ålder. En ny ungdomskultur med mode, musik och litteratur växte fram.

Under tvåtusentalet har det blivit uppenbart att det åter skett en förskjutning av denna gräns. Enligt ungdomsforskaren Mats Trondman (G-P 29/1 -13) uppfattar unga människor sig som vuxna först då de är färdiga med sina utbildningar, fått arbete med en lön som tillåter självständighet samt eget boende.

De flesta hinner blir 30 år innan dessa kriterier är uppfyllda. Då har de hunnit leva en tredjedel av sitt liv. Det innebär att ungdomstiden är utdragen och innefattar även det som numera ofta benämns som unga vuxna. Med den förändring i vår kultur som grund breddas utbildningen till att nu även omfatta unga vuxna. 


 mg 8296

Aktuellt

Vill du arbeta med oss i en psykodynamisk professionsmiljö?

Om så är du välkommen med din ansökan. Eller kom på vårt informationsmöte den 1/11 kl 18.30.

Läs mer om anmälan till mötet, eller hur du ansöker här...

Seminarieprogram för GPI 2017-2018

Tema - "I Mytens Spegel"

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerar GPI en serie föreläsningar vilka kommer att handla om de klassiska myterna som Oidipus, Antigone, Narkissos och Inanna, samt Dantes skönlitterära verk, Den gudomliga komedin.

Läs mer om innehåll och datum från vår länk här;

Läs mer...

Till dig som är ung - kostnadsfri konsultation!

För dig mellan 18-25 år, erbjuder vi ett första fritt psykoterapisamtal. Kontakta vår kliniksekreterare Carina Landström på tel; 031-711 19 29, eller via adm@gpsi.se