Ungdomstiden som begrepp är relativt nytt. I samband med ett ökat välstånd och längre utbildning på 60-talet förflyttades gränsen när man betraktade sig själv såsom vuxen. Från att tidigare representerats av konfirmationen runt 15 års ålder, inträdde det istället när man avslutat gymnasiet och flyttade hemifrån vid 20 års ålder. En ny ungdomskultur med mode, musik och litteratur växte fram.

Under tvåtusentalet har det blivit uppenbart att det åter skett en förskjutning av denna gräns. Enligt ungdomsforskaren Mats Trondman (G-P 29/1 -13) uppfattar unga människor sig som vuxna först då de är färdiga med sina utbildningar, fått arbete med en lön som tillåter självständighet samt eget boende.

De flesta hinner blir 30 år innan dessa kriterier är uppfyllda. Då har de hunnit leva en tredjedel av sitt liv. Det innebär att ungdomstiden är utdragen och innefattar även det som numera ofta benämns som unga vuxna. Med den förändring i vår kultur som grund breddas utbildningen till att nu även omfatta unga vuxna. 


 mg 8296

Aktuellt

För TemaÅret - Föreläsning den 19/4 "Narkissos"

Missa inte föreläsningen om "Narkissos" torsdagen den 19/4 kl 18.30 i Sjömanskyrkan, där Claes Olsson,  föreläser under TemaÅrets rubrik;                       "I Mytens Spegel"

För information och anmälan klicka här...

Föräldrautbildning inför adoption - start i mars 2018

Kvällstid varannan torsdag 18.00-21.00. För mer information och anmälan,
Klicka här...

Nypublicerad artikel av Annika Coster och Lena Lundqvist

Finns nu i senaste tidskriften av Psykoterapi med titeln; Skrattet - psykoterapins karneval

För att läsa, klicka här...