Grundläggande Utbildningar

Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder två olika grundläggande utbildningar (Steg I). Båda utbildningarna ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi (Steg I)

FÅTAL PLATSER KVAR  - START 19/8

Den grundläggande utbildningen i psykoanalytisk teori och terapi utformades vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet i början av 1980-talet av Mats Mogren, en av grundarna av GPI och var den första i Sverige som gav "Steg 1-kompetens" i ordinarie psykologutbildning. Efter några år överflyttades den till GPI och är sedan dess en av GPI:s kärnutbildningar som bedrivs kontinuerligt.


Mer information får du om du klickar på länken till Broschyr nedan.

Läs mer...  Broschyr Ansökan

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi - inriktning ungdomar och unga vuxna (Steg I)

1997 startades en alternativ grundläggande utbildning med inriktning på ungdomstid, då det fanns en efterfrågan hos de som arbetade med ungdomar att få en kunskap och förståelse för de processer som är specifika ungdomstiden.

Mer information får du om du klickar på länken till Broschyr nedan.

Läs mer... Broschyr... Ansökan...


Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår utbildningssekreterare Carina Landström.

Telefon: 031-711 97 51


E-post: adm@gpsi.se

Du kan också kontakta respektive utbildningsledare.

Aktuellt

Grundläggande utb. i psykoanalytisk teori och terapi (Steg I)

2-årig utb med start den           19 augusti

Fåtal platser kvar!

Läs mer...

Seminarieprogram för GPI 2017-2018

Tema - "I Mytens Spegel"

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerar GPI en serie föreläsningar vilka kommer att handla om de klassiska myterna som Oidipus, Antigone, Narkissos och Inanna, samt Dantes skönlitterära verk, Den gudomliga komedin.

Läs mer om innehåll och datum från vår länk här;

Läs mer...

Utbildningar på GPI - start ht 2017

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi (Steg-1) 
Läs mer...

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi - inriktning ungdomar (Steg-1)
Läs mer...

Handledar- och lärarutbildning på psykoanalytisk grund, 2-årig
Läs mer...

Trauma och Exil utbildning,       1-årig,  start ht-17
Läs mer...