Mot bakgrund av psykoanalytisk teori och praktik

Målgrupp

Kursen vänder sig till professionella personer som möter och behandlar människor utifrån tidsbegränsade ramar.

Syfte och mål

Kursen syftar till att förmedla en modell för ett tänkande kring tidsbegränsade behandlingar. Målet är att deltagarna skall inhämta en fördjupad kunskap om psykoanalysens grundbegrepp samt kunna tillämpa denna kunskap vid genomförandet av en korttidsbehandling.

Innehåll

GPI:s ideologiska bakgrund

Korttidsterapins historia
Skillnad mellan korttidsterapi och icke tidsbegränsad terapi
Arbetsallians, ramar
Ångest
Inre drama och tolkningsmodell
Fenomenologi, ECRO, område/fält och gestaltprinciper
Dialektik och lärande
Överföring och motöverföring
Symtom, diagnos och språkrör
Kris och förändring
Bot och terapeutiskt mål
Den konfusionella kärnan och dess neurotiska överbyggnad
Den schizofrena kärnan och dess neurotiska överbyggnad
Den melankoliska kärnan och dess neurotiska överbyggnad
Adolescensen – centrala konflikter
Avslutningens dynamik

Omfattning/upplägg

Kursen ges under två terminer och är uppdelad i;

  • En teoretisk del, innehållande 15 seminarier med diskussioner kring teoretiska och metodologiska tankegångar
  • En klinisk del bestående av 4 kliniska seminarier som utgår från deltagarnas erfarenheter i sina olika verksamheter
Möjlighet till handledning av patientfall i korttidsbehandling kan erbjudas inom GPI. Handledararvode tillkommer.

Förkunskap

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och praktik (Steg 1) eller motsvarande rekommenderas.

Lärare:

Lärarna är legitimerade psykoterapeuter och verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut.

Utbildningsledare

Ann-Mari Seldén, ann-mari.selden@gpsi.se
Tel: 031-711 97 51

Aktuellt

Föreläsning den 15 feb med Jonna Bornemark

Missa inte föreläsningen med Jonna Bornemark fredag den 15 feb kl 09.00 i Göteborgs Litteraturhus. Jonna föreläser kring "Mätandets inverkan på vårdande yrken - hur kan vi tänka och förhålla oss?"

För mer information och anmälan klicka här...

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 5

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 5, Skratt och lek. En halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Föräldrautbildning inför adoption - med start januari 2019

Kvällstid varannan torsdag      kl. 18.00-21.00. Start 24 januari 2019. För mer information och anmälan,
Klicka här...