På psykodynamisk grund

Målgrupp

Kursen vänder sig till professionella personer som möter och behandlar människor utifrån tidsbegränsade ramar. 

Syfte och mål

Kursen syftar till att presentera en psykodynamisk modell anpassad till ett kliniskt arbete med tidsbegränsade terapier. Målet är att deltagarna skall inhämta en fördjupad kunskap om de psykoanalytiska grundbegrepp som ingår i modellen samt kunna tillämpa denna kunskap vid genomförandet av en korttidsbehandling. 

Innehåll

Introduktion. GPI:s historia och ideologiska bakgrund
Korttidsterapins historia
Vad är kris? Vad är ångest? Förhållandet mellan korttidsterapi och kristerapi
Ram och kontrakt
Terapuetisk arbetsallians
Inre drama och tolkningsmodell
Symptom, diagnos och språkrör
Den konfusionella kärnan och dess neurotiska överbyggnad
Den schizofrena kärnan och dess neurotiska överbyggnad
Den melankoliska kärnan och dess neurotiska överbyggnad
Separation - individuation
Överföring och motöverföring
Analytisk process och terapeutiska interventioner
Centrala konflikter
Bot och terapeutiska mål
Avslutningens dynamik
Avslutning, operativ grupp

Omfattning/upplägg

Kursen ges under två terminer och är uppdelad i;

- En teoretisk del, innehållande 17 föreläsningar i seminariform där en psykodynamisk modell för korttidsterapi presenteras. Denna del ger en fördjupad kunskap om de psykoanalytiska grundbegrepp som bär upp modellen.

- En praktisk/operativ del bestående av 5 kliniska seminarier som utgår från deltagarnas erfarenheter i sina olika verksamheter. Deltagarna tränas att formulera ett dynamsikt fokus utifrån ett presenterat material.

Möjlighet till handledning av patientfall i korttidsbehandling kan erbjudas inom GPI. Handledararvode tillkommer. Efter avslutad utbildning erbjuds deltagarna att delta i återkommande fördjupningsseminarier i korttidsterapi. Lärararvode tillkommer.

Förkunskap

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och praktik (Steg 1) eller motsvarande rekommenderas.

För mer information och ansökan, klicka på länkar nedan;

Broschyr...               Ansökan...

Lärare

Lärarna är legitimerade psykoterapeuter och verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut.

Utbildningsledare

Ann-Mari Seldén, ann-mari.selden@gpsi.se
Tel: 031-711 97 51

Aktuellt

Utbildningar med start hösten 2019

Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik, Steg 1

Läs mer...

Handledar- och lärarutbildning på psykodynamsik grund

Läs mer...

Systemfokuserad korttidsterapi

Läs mer....

Föreläsning den 25/4 med - Maria Yassa

Missa inte föreläsningen med Maria Yassa, torsdag 25/4. Maria föreläser kring            "Mira och kroppen - vilken kropp och vems?"
För mer detaljerad information och anmälan

Klicka här!

Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt

Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

Skulle du vara intresserad av detta, går det bra att läsa mer under länken här,

Klicka här...