Barnterapi

Vi erbjuder individuell psykoterapi till barn som på olika sätt visar sin omgivning att de inte mår bra. Vi möter barn med kontaktproblem eller barn som upplever ångest och rädsla, som ofta känner sig nedstämt eller på annat sätt visar att de inte mår bra. I dessa fall kan barnet komma till oss för kortare eller längre tids barnterapi.

 

I barnterapi tillåts barnet att tillsammans med sin psykoterapeut, fritt bearbeta och i lek uttrycka sina upplevelser och fantasier. Vi har lekmaterial som är speciellt anpassat för barnets behov.

När barnet går i psykoterapi behöver man som förälder ibland en fortlöpande kontakt för rådgivning eller konsultation parallellt med barnets/den unges terapi. Gäller det ett litet barn är detta alltid nödvändigt.

Terapeuten har alltid först en inledande kontakt med föräldrarna innan barnterapin inleds.

Föräldrakonsultationer

Föräldrakonsultation kan ges under olika omständigheter. Då det uppstår svårigheter att hantera föräldraskapet kan ett eller flera samtal erbjudas för att klargöra och stärka föräldrarollen.

När barnet går i psykoterapi kan föräldrarna behöva en fortlöpande kontakt för rådgivning eller konsultation parallellt med barnets/den unges terapi.

Ibland blir föräldrakontakten ett alternativ när barnet eller tonåringen inte vill träffa en psykoterapeut.

Under 6 - en mottagning för föräldrar och barn som är under 6 år

Verksamheten har som uppgift att få dialogen mellan barn och föräldrar att fungera bättre när man upplever svårigheter.

Du som förälder förstår kanske inte vad barnet visar genom att inte sova, inte vilja äta eller trotsar dig. Ditt barn kanske inte förstår dina försök att med omsorg ställa saker och ting till rätta. När dialogen bryts kan både barn och föräldrar ha stor hjälp av att möta någon de kan tala med. Någon som lyssnar till vad som sägs och till vad som inte sägs, som har sin uppmärksamhet fäst vid vad ditt barn uttrycker och samspelet er emellan.

När ni kommer till oss får ni träffa en av våra erfarna psykoterapeuter. Tillsammans försöker vi förstå vad som pågår i familjen. Vi tar emot er utan längre väntetid. Ibland kan det räcka med ett fåtal träffar för att samspelet skall komma på rätt spår igen, ibland behövs längre tid.

Vår kliniksekreterare informerar om kostnader och väntetid.

Kontakta vår kliniksekreterare Carina Landström för att boka tid hos en av våra psykoterapeuter.Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
:
Måndag kl 10.00-12.30 samt kl 15.00-16.00
Tisdag   kl 10.00-12.30
Onsdag kl 15.00-16.00 
Torsdag kl 10.00-12.30 samt kl 15.00-18.00
Fredag kl 12.00-13.00E-post:
terapi@gpsi.se

Aktuellt

Grundläggande utb. i psykoanalytisk teori och terapi (Steg I)

2-årig utb med start den           19 augusti

Fåtal platser kvar!

Läs mer...

Seminarieprogram för GPI 2017-2018

Tema - "I Mytens Spegel"

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerar GPI en serie föreläsningar vilka kommer att handla om de klassiska myterna som Oidipus, Antigone, Narkissos och Inanna, samt Dantes skönlitterära verk, Den gudomliga komedin.

Läs mer om innehåll och datum från vår länk här;

Läs mer...

Utbildningar på GPI - start ht 2017

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi (Steg-1) 
Läs mer...

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi - inriktning ungdomar (Steg-1)
Läs mer...

Handledar- och lärarutbildning på psykoanalytisk grund, 2-årig
Läs mer...

Trauma och Exil utbildning,       1-årig,  start ht-17
Läs mer...