Författare Titel Förlag Nytt Pris
       
Abram, Jan Individual Psychotherapy Trainings FAB 150
Alfvén, G. Barnpsykosomatik Studlitt 100
Allwood, M. Franzén, E. Tvärkulturella möten Nok 100
Almegård, A., Andersson, M., Enzell, K. Vad är handledning i psykiatriskt arbete? Sfph 50
Almqvist, K. Jung och litteraturen Nok 50
Alvesson, M. Organisationsteori och teknokratiskt medvetande N&S (rea) 50
Anderson, Mike Intelligence and Development Blackwell 100
Andersson, Curt Kunskapssyn och lärande Studentlitt 100
Andersson, G. Barn i samhällsvård Studlitt 100
Andersson, L. I gränslandet LT 50
Andersson, G. Socialt arbete med små barn Studlitt 100
Andersson, B. Tedfeldt, E. Larsson, G. Avlastninssamtal och Debriefing Studentlitt 100
Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet Studlitt 100
Angelöw, B., Jonsson, T. Introduktion till socialpsykologi Stud litt 100
Arden M. Midwifery of the Soul FAB 100
Armelius, B-Å. Psykoterapiforskning Rabén/Prisma 50
Ahrne, Göran; Roman, Christine; Franzén, Mats Det sociala landskapet Korpen 50
Atkinson, R. L., Atkinson, R., Bem, D., Nolen-Hoeksema, S. Hilgard’s Introduction to Psychology Harcourt 100
Backman, Jan Rapporter och uppsatser Studlitt 100
Baddely, A. Your Memory Penguin 50
Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50
Bang, Henning Organisationskultur Studentlitt 100
Barford Ship of Thought: Essays on Psychoanalysis Karnac 150
Barham, P. Closing the Asylum Penguin 50
Barham, P. Hayward, R. Relocating Madness FAB 100
Barham, P. Schizophrenia and Human Value FAB 100
Barnes, M., Scott, A. Something Sacred FAB 100
Bassett, Lucinda Befriad från ångest Nok 50
Beal, C. Boys and Girls: The Development of Gender Roles Mc Graw Hill 50
Beckman, V. Sinnessjukhuset Norstedt 50
Befring, E. Forskningsmetod och statistik Studlitt 100
Berg, Lars Erik Den lekande människan Studlitt 50
Berg-Brodén, M. Mor och barn i ingenmansland Almqvist & Wiksell 100
Bergenheim, Å., Lennerhed, L., red Seklernas sex Bidrag till sexualitetens historia Carlssons 50
Berk, Laura Development Through The Lifespan Allyn & Bacon 100
Berke, J., Pierides, S., ed Even Paranoids have Enemies Routledge 150
Bernler, Gunnar Den sociala biografin Daidalos 50
Bernler, Gunnar; Johnsson, Lisbeth Att handleda praktikanter Nok (rea) 50
Bernler, Gunnar; Johnsson, L.; Skårner, A. Behandlingens villkor Nok 100
Bernler, Gunnar; Johansson, Lisbeth Teori för psykosocialt arbete Nok 100
Bettelheim, Bruno Freud and Man’s Soul Penguin 50
Bishop Challenges to Practice Karnac 100
Bjerrum-Nielsen, H., Rudberg, M. Historien om flickor och pojkar Studlitt 50
Boglind, Anders; Eliason, Sven; Månson, Per Kapital, rationalitet och social sammanhållning Rabén/Prisma 50
Bohman, L. Man och man emellan Nok 50
Bramley, W. The Supervisory Couple in Broad-Spectrum Psychotherapy FAB 150
Breakwell, G.; Hammond, S.; Fife-Schaw, C. Research Methods in Psychology Sage 100
Breen, Dana The Gender Conundrum Routledge 150
Brown, D.P., Fromm, Erich Hypnotherapy and Hypnoanalysis Lawrence Erlbaum / EDS 150
Brown, D., Zinkin, L. The psyche and the Social World. Developments in Group Analytic Theory Routledge 150
Brusén, Peter Ett liv som andra Studentlitt 100
Bruzelius, Lars H. Skärvad, Per-Hugo Integrerad organisationslära Studentlitt 100
Buijssen, Huub Sjuksköterskans utsatthet Nok (rea) 50
Bulfinch, Thomas The Golden Age of Myth and Legend Wordsworth (rea) 50
Bulkeley, K. ed Among All These Dreamers SUNY 150
Bulkeley, K. The Wilderness of Dreams SUNY 150
Bunkholdt. V Psykologi en introduktion för sjuksköterskor Studentlitt 100
Börjesson, M. Om skolbarns olikheter Skolverket / liber 50
Caldwell, Lesley (ed.) Art, Creativity, Living Karnac 150
Campbell, D. The Socially Constructed Organisation Karnac 150
Carr Alan The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology Brunner Routledge 150
Casement, A Carl Gustav Jung Sage 100
Castaneda, C. The Art of Dreaming Harper/Collins 150
Cederblad, M. Barn och Ungdomspsykiatri Liber 100
Cederblad, M., Hansson, K. Familjeterapi: Diagnostiska modeller & forsknng Sfph 50
Cederqvist Aagaard, Knud Ljuset från Lykeion Studentlitt 100
Ciaramicoli, Arthur; Ketcham, Katherine Empatins makt Forum 100
Cioran, E. M. På förtvivlans krön Dualis 50
Civin, M. Male, Female, e-mail Other Press 100
Cleve, Elisabeth Från kaos till sammanhang Wahlström och Widstrand 100
Clulow, C. Marital therapy: An Inside View T.M.S.I. 50
Colin, V.L. Human Attachment McGraw Hill 100
Corneau, Guy Kärlekskriget Nok 50
Cullberg, Johan Dynamisk Psykiatri 2000 NoK 100
Cullberg, J. Kris och utveckling Nok 100
Cutting, J., Charlish, A. Schizophrenia Thorsons 100
Dahlbom-Hall, B. Lära Läkare Förändra Nok 100
Daws, D., Boston, M. The Child Psychotherapist and Problems of Young People Karnac 150
Daws, D. Through the Night: Helping Parents and Sleepless Infants FAB 150
de Board, R. The Psychoanalysis of Organisations: A Psychoanalytic Approach to Behaviour in Groups and Organizations Routledge 150
De Klerk, Andreas Att hantera konflikter i arbete och grupp Timbro 100
Deary, Ian J. Intelligence A Very Short Inroduction Oxford University Press 50
Denvall, Verner & Salonen, Tapio Att bryta vanans makt, Framtidsverkstäder och det nya Sverige Studentlitt 100
Dicks, H. Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Psychological Theory of Interaction Karnac 150
Dinnerstein, D. The Mermaid and the Minotaur Other Press 150
Dockar - Drysdale, B The Provision of Primary Experience FAB 150
Dockar-Drysdale, B. Therapy and Consultation in Child Care FAB 150
Dombeck, M. Dreams and Professional Personhood SUNY 150
Domenici, T., Lesser, R. Disorientering Sexuality Routledge 150
Doverborg, E. Att förstå barns tankar Liber 50
Draper, R., Gower, M., Huffington, C. Teaching Family Therapy Karnac 100
Dreher, A. Foundations for Conceptual Research in Psychoanalysis Karnac 150
Egidius, H. Psykologi Människokunskap Nok 100
Ekbom, T., Engström, G., Göransson, B. Brott, straff, kriminalvård Nok 50
Ekvall, Göran Navigatör och inspiratör Om chefer, ledarskap och förändringar Studentlitt 100
Elliott, A., Frosh, S. Psychoanalysis in Contexts Routledge 150
Engman, T. Ett sätt att leva Carlssons 100
Engquist, A. Kommunikation på arbetsplatsen Prisma 50
Eriksen, Trond Berg Tidens historia Atlantis 50
Erikson, E.H. Barnet och samhället Nok 100
Erling, Ann Hwang, Philip (red) Ungdomspsykologi Nok 100
Evans, Kathy; Dubowski, Janek Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum Jessica Kingsley 150
Fancher, R.E. Pioneers of Psychology Norton 100
Federn, E. Witnessing Psychoanalysis: From Vienna Back to Vienna via Buchenwald and the USA Karnac 150
Federn, P. Ego Psychology And The Psychoses Karnac 150
Feldstein, Richard; Fink, Bruce; Jaanus, Maire Reading Seminars I & II Lacan’s Return to Freud SUNY 150
Fhanér, Stig Bilder av människan Nok 100
Flanders, S. The Dream Discourse Today Routledge 150
Fleck, Ludwig Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt fatkum Symposion 100
Foley, R. Varför människan blev människa Dualis 100
Fonagy, P., Cooper, A., Wallerstein, R., (ed) Psychoanalysis on the Move The Work of Josef Sandler Routledge 150
Forsberg, B. Att planera utbildning Studentlitt 100
Foss, T. Psykoanalysens hemlighet Symposion 100
Foucault, M. History of Sexuality 2 Penguin 100
Fowles, J Trädet Mareld 50
Frankl, Viktor E. Man’s Serch for Ultimate Meaning Perseus Publishing 100
Fredelius, Gunilla Freuds syn på kvinnlig personlighetsutveckling Sfph 50
Freeman, T. The Psychoanalyst in Psychiatry Karnac 100
Freud, S. Vol 09 Case Histories 2 Penguin 50
Freud, S. (Gardiner, M.) Vargmannen Prisma 100
Friedman H., Schustack M. Personality, Classic theories and modern research Allyn and Bacon 100
Frisch, Serge Psychoanalysis and Psychotherapy The Controversies and the Future Karnac 150
Fromm, Erich Flykten från friheten Nok 100
Fromm, Erich Kärlekens konst Nok 100
Fromm-Reichmann, Frieda Principles of Intensive Psychotherapy The University of Chicago Press 100
Frosh, S. For And Against Psychoanalysis Routledge 150
Frykman, J., Lövgren, O. Den kultiverade människan Gleerups 50
Furman, Ben, Valtonen Jussi Någonstans finns glädjen Nok 50
Gaillard, Christian (Vad vet jag om) C. G. Jung Alhambra 50
Gamst, A Självhjälpsgrupper Slussen 50
Ganetz, H., Lövgren, K., red Om unga kvinnor Studentlitt 100
Garfield, P. Creative Dreaming Ballantin 100
George, E. Problem till lösning Hum förl 50
Gergen, Kenneth J. An Invitation to Social Construction Sage 100
Gerholm, L. Ondskans etnografi Carlssons 100
Gillberg, Christopher Barn- och ungdomspsykiatri Nok 100
Gilligan, S. The Courage to Love Norton 150
Glant, Heléne Sluta hetsäta Nok 50
Gleick, J. Fortare Brombergs 50
Goldberg, Susan Attachment and development Arnold 100
Golombok S., Fivush R. Gender Development Cambridge U P 100
Goodison, Lucy The Dreams of Women Women 100
Granhag, P A Vittnespsykologi Studentlitt 100
Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper - Om grupprocesser på arbetet Studentlitt 100
Gravander, Å. Suominen, S. En riktig Emil en mamma till ett barn med DAMP/MBD berättar Säve förlag 100
Gray, J. Män är från Mars, kvinnor är från Venus Brombergs 50
Grimal, Pierre Grekisk Mytologi Alhambra 50
Grina, Terje Det viktiga mötet Nok 100
Grunewald, K. Psykisk utvecklingsstörning Nok 100
Gustavsson Inifrån utanförskapet Studentlitt 100
Haavind, Hanne (red.) Kön och tolkning Nok 100
Hacking, I. Mad Travellers FAB 100
Hallerstedt, Gunilla ; Thomas Johansson Främlingskapets anatomi Carlssons 100
Hampson, S., Colman, A. Individual Differences and Personality Longman 100
Harari, Roberto Lacan´s Seminar On “Anxiety” - An Introduction Other Press 150
Havnesköld, Leif Daniel Sterns teorier Liber 100
Heaney, S. På väg, (Dikter) Nok 100
Heimann, Mikael; Tjus, Tomas Datorer och barn med autism Nok (rea) 50
Helander, J. Att leva medan tiden går Nok 100
Hemlin, B. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga Esper 100
Hepworth, Judith The Social Construction of Anorexia Nervosa Sage 100
Herlitz, G. Kulturgrammatik Uppsala Publishing House 100
Herman, N. Why Psychoterapy? FAB 100
Hessle Samtal med B Mareld 100
Hite, S. Hite rapporten om familjen Forum 100
Hoffman, L. Exchanging voices: A Collaborative Approach to Family Therapy Karnac 100
Hoffman, L. Foundation of Family Therapy Basic Books 150
Hogget, P. Partisans in an uncertain world FAB 100
Holm, Per m fl Liv och kvaliet i omsorg och pedagogik Studentlitt 100
Holme, I.M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik Studlitt 100
Holmes, C. There Is No Such Thing As A Therapist Karnac 150
Holmes, J., Lindley, R. The Values of Psychoyherapy Karnac 150
Holmquist-Carlsson, I. Etik i omvårdnad Nok 100
Holzer, H. The Psychic Side of Dreams Llewellyn Publ 100
Hopcke, R H. Slump och synkronicitet- Om meningsfulla sammanträffanden i våra livshistorier Nok 100
Horney, K. The Therapeutic Process Yale University Press 100
Hughes, J.A. Kvalitativ sociologi Studlitt 100
Hwang, Phillip Spädbarnets psykologi Nok 100
Hwang, Phillip (red) Barnets tidiga relationer Nok (rea) 50
Hwang, Phillip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi Nok 100
Hydén, L-C. Psykiatri, samhälle patient Nok 100
Hägg, G. Praktisk retorik W&W 100
Jackson, J L Bekerian, D A Offender Profiling- Theory, Research And Practice Wiley 100
Jackson, M., Williams, P. Unimaginable Storms: A Search for Karnac 100
James, S. Passion and Action Oxford 100
Jenner, H. Att hålla lågan levande Studlitt 100
Jenner, H. Motivation hos missbrukare Studlitt 100
Jensen, Eric Hjärnbaserat lärande Brain Books 50
Jensen, M K Kvalitativa metoder för samhälls och beteendevetare Studlitt 100
Johansson,I., Liedman, S Positivism och marxism Daidalos 50
Johansson, T. Den skulpterade kroppen Carlssons 50
Johansson, Thomas Psykoanalys och kulturteori Studlitt 100
Johansson, Thomas Psykosens inre landskap Studlitt 100
Johansson, Thomas Socialpsykologi och modernitet Studlitt 100
Johnson, S.M. Character Styles Norton 150
Johnson, D., Johnson, F. Joining together Allyn and Bacon 150
Johnson, S.M. The Symbiotic Character Norton 150
Jung, C.G. The Psychogenesis of Mental Disease Routledge 100
Jung, C.G. Psykets dynamik och struktur Nok (rea) 50
Jönsson, I. Skola, fritid, framtid Studlitt 100
Jönsson, L.-E. Det terapeutiska rummet Carlssons 100
Kagan, J Galen’s Prophecy FAB 100
Kahn, S. Exhustrusyndromet Nok 50
Kahr, Brett ed. The Legacy oc Winnicott: Essays on Infant and Child Mental Health Karnac 150
Kalat, J. Biological Psychology Brooks/C 100
Kadesjö, B. Barn med koncentrationssvårigheter Liber 50
Kats, M. Adoptivbarn växer upp Bonnier 50
Kaufmann, Geir & Astrid Psykologi i organisation och ledning Studentlitt 100
Keizer, B. Stram tango med döden Symposion 50
Kennedy, R. The Elusive Human Subject - A psychoanalytic Theory Of Subject Relations FAB 150
Kennedy, R. Freedom to relate FAB 150
Kirshenbaum, M Skall jag stanna eller gå? Svenska Förlaget 50
Kjellqvist, Else-Britt Glöd i mörker Carlssons 50
Kleinke, C.L. Common Principles of Psychotherapy Brooks 100
Klintman, H Den gåtfulla smärtan Nok (rea) 50
Kotre J. White Gloves Norton 100
Koulack, D. To Catch a Dream SUNY 150
Kraemer, S., Roberts, J. The Politics of Attachment FAB 100
Kroger, Jane Identity Development Sage 100
Kroger, Jane Identity in Adolescence Routledge 100
Kroll, Brynna, Taylor, Andy Parental Substance Misuse and Child Welfare Jessica Kingsley 100
Kronvall, K., Olsson, E., Sköldborg, T. Förändring och lärande Studlitt 100
Kruuse, E. Kvantitativa forskningsmetoder i psykologi Studlitt 100
Kärfve, Eva Hjärnspöken: DAMP och hotet mot folkhälsan Symposion 50
Lagerheim, B. Att utvecklas med handikapp Almqvist & Wiksell 100
Lagercrantz, Hugo När livet börjar Nok 100
Larsen, Schultz. Ole Psykologiska perspektiv Studlitt 100
Lauvås, Per, Handal, Gunnar Handledning och praktisk yrkesteori Studlitt 100
Lemlij, M. Psychoanalysis in Latin America Peruvian Ps a Libr 150
Lemma, A. Introduction to Psychopathology Sage 100
Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Arbetsgruppens psykologi Nok 50
Lennerlöf, L. Människan i arbetslivet Allmänna Förlaget 50
Leonard, Linda Schierse The wounded woman Swallow 100
Lesser, R. C., Schoenberg, E., (ed) That obscure subject of desire Routledge 100
Levenson, E. A. The Purloined Self: Interpersonal Perspectives on Psychoanalysis Contemporary Psychoanalysis (rea) 50
Lieberman, Alicia Småbarnsliv Nok 100
Liljeström, R. Uppväxtvillkor Publica 50
Lindén, C. Byta föräldrar Liber 50
Lindqvist, Rafael (red) Medikalisering, professionalisering och hälsa Studentlitt 100
Lockley, P. Counselling Heroin and Other Drug Users FAB 150
Lockley, P. Working With Drug Family Support Groups FAB 150
Loranger, K. Beskow, J. Finns bredvid mig Nok 50
Luborsky, L. Who will Benefit from Psychotherapy? Basic Books 150
Lundberg, I. Språk och läsning Gleerup 50
Lundh, L-G., Montgomery, H., Waern, Y. Kognitiv psykologi Studlitt 100
Lundin, S., Åkesson, L. Kroppens tid Nok 100
Lundin, T. Traumatisk stress och personlig förlust Almqvist & Wiksell (Liber) 50
Lundmark, G., Sandler, E. Vad händer med familjen? Nok 50
Maguire, J. Nattens drömmar Bonnier 50
Main, T. The Ailment and other Psychoanalytic Essays FAB 150
Manning, M. Underströmmar Nok 50
Marner, T. Familjeterapi Milanometoden Ekbacken 50
Mathelin, Catherine Lacanian Psychotherapy with Children Other Press 150
Mattinson, J Work, Love & Marriage Duckworth 100
May, Rollo Kärlek och vilja Nok 100
McGuire, W. (freud) The Freud - Jung Letters Harvard 100
McNamee, S.; Gergen, Kenneth Therapy As Social Construction Sage 100
Menzies Lyth, I. Containing Anxiety in Institutions FAB 150
Menzies Lyth I. The Dynamics of the Social FAB 150
Merriam, S.B. Fallstudien som forskningsmetod Studlitt 100
Miegel, F., Johansson, T. Mardrömmar och Önskedrömmar Symposion 50
Miller, Alice Den bannlysta vetenskapen W&W 50
Miller, P Theories Of Developmental Psychology Freeman 100
Mitchell, M. Jolley, J. Research Design Explained Harcourt Brace 100
Moberg, Lars (Vad vet jag om) HIV och AIDS Alhambra 50
Moberg, Å., Inczèdy-Gombos, A. Adams bok Nok 50
Modig, Maria Den nödvändiga olydnaden Nok 50
Modig, Cecilia Ensam förälder är många Månpocket 50
Molander, L. Att förstå barn och vuxna med förståndshandikapp Nok 50
Molnos, A. Our Response to a Deadly Virus: The Group Analytic Approach Karnac 100
Moody, R. Frågor vid livets gräns Nok 50
Moore, Burness : Fine, Bernard (ED) Psychoanytic terms and concepts Yale University Press 150
Morgan, Gareth Images of Organization Sage 100
Morse, M. Avskedsvisioner Nok 50
Mosher, Loren; Burti, Lorenzo Socialpsykiatri Bonnier 100
Moxnes, P. Att lära och utvecklas i arbetsmiljön Nok 100
Mullan, B. Therapists on Therapy FAB 150
Månson, P. Båten i parken Rabén/Sjögren 50
Möller, Anders Hjälprelationer i omsorg och vård Studentlitt 100
Nagel, T. Vad är meningen med alltihopa? Nya Doxa 50
Nathanielsz, P W Så börjar livet . Det ofödda barnets hemliga liv Trevi 50
Nielsen, Geir Klinisk barnpsykologi Studlitt 50
Nilsson, Björn I ord och handling Studlitt 100
Nilzon, K. Barn och Depression Studlitt 100
Noll, R. Jungkulten Ordfront 50
Norman, D. A. The Design of Everyday Thimgs The MIT Press 50
Norman, Johan; Sandell, Agneta; Isaksson, AnnaLena Om psykoanalys för barn och ungdomar Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie 50
Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko (red) Klinisk neuropsykologi Studentlitt 100
Odensten, P. Gheel Norstedt 50
Ogden, Jane Health Psychology - A Textbook Open University Press 50
Ohnstad, A. Det goda samtalet Studlitt 100
Olausson, I. Dialog Handbok för ökad möteskompetens effektiv planering och verklig demokrati SvD 50
Ollner, Lisberh Manipulering av medvetandet Carlssons 50
Olson, Hardy; Petitt, Bill Familjeterapilexikon Korpen 100
Ottosson, Jan-Otto Vad gör jag med min ångest? Nok 50
Palazzoli, M.S Familjespel Nok 50
Parkin, Alan J. Essential Cognitive Psychology Psychology Press 100
Parry, G Klara av kriser Slussen 50
Patel, R.; Davidsson, Bo Forskningsmetodikens grunder Studlitt 100
Pedersbaek Hansen, Bent Äktenskapsspelet Korpen 50
Perelberg, R. J. Dreaming and Thinking The Institute of Psychoanalysis 150
Perris, C. Kognitiv Psykoterapi vid schizofrena störningar Pilgrim Press 100
Persson Social kompetens Studentlitt 100
Pestalozzi, J., ed. Psychoanalytic Psychotherapy in Institutional Settings Karnac 150
Peterstrand-Nilsson, M Ondskans famn Nok 50
Pettersson, Ulla Socialt arbete, politik och professionalisering Nok 100
Piccioli, E., Rossi, P. L., Semi, A. A., Writing in Psychoanalysis Karnac 100
Piltz, K. G., Gústavsdóttir, K. Den osynliga familjen Ask och Embla 100
Podvoll, E. Galenskapens förförelse Nok 50
Podvoll, E. The Seduction of Madness Harper/Collins 50
Prien, L. Rekrytering och urval Studlitt 100
Ramachandran, V. S. Phantoms in the Brain Fourth Estate 50
Ramberg, L. Tänkbart Mareld 50
Raphael-Leff, J., ed Ethics of Psychoanalysis University of Essex 50
Ramström, Jan Tonåringen i välfärdssamhället Nok 100
Rayner, E. The Independent Mind in British Psychoanalysis FAB 150
Read, Jane Councelling for Fertility Problems Sage 150
Reisberg, Daniel Cognition Norton 100
Revstedt, P. Motivationsarbete Liber 100
Richards, Barry Crises of the Self: Further Essays on Psychoanalysis and Politics FAB 100
Richards, V. (ed) Fathers, Families And The Outside World Karnac 100
Richards, V. The Person Who Is Me Karnac 100
Richer, John; Coates, Sheila (ed.) Autism: The Search for Coherence Jessica Kingsley 100
Rivano, Juan Myternas Funktion i Samhället Alhambra 50
Parkin, Alan J. Essential Cognitive Psychology Psychology Press 100
Parry, G Klara av kriser Slussen 50
Patel, R.; Davidsson, Bo Forskningsmetodikens grunder Studlitt 100
Pedersbaek Hansen, Bent Äktenskapsspelet Korpen 50
Perelberg, R. J. Dreaming and Thinking The Institute of Psychoanalysis 150
Perris, C. Kognitiv Psykoterapi vid schizofrena störningar Pilgrim Press 100
Persson Social kompetens Studentlitt 100
Pestalozzi, J., ed. Psychoanalytic Psychotherapy in Institutional Settings Karnac 150
Peterstrand-Nilsson, M Ondskans famn Nok 50
Pettersson, Ulla Socialt arbete, politik och professionalisering Nok 100
Piccioli, E., Rossi, P. L., Semi, A. A., Writing in Psychoanalysis Karnac 100
Piltz, K. G., Gústavsdóttir, K. Den osynliga familjen Ask och Embla 100
Podvoll, E. Galenskapens förförelse Nok 50
Podvoll, E. The Seduction of Madness Harper/Collins 50
Prien, L. Rekrytering och urval Studlitt 100
Ramachandran, V. S. Phantoms in the Brain Fourth Estate 50
Ramberg, L. Tänkbart Mareld 50
Raphael-Leff, J., ed Ethics of Psychoanalysis University of Essex 50
Ramström, Jan Tonåringen i välfärdssamhället Nok 100
Rayner, E. The Independent Mind in British Psychoanalysis FAB 150
Read, Jane Councelling for Fertility Problems Sage 150
Reisberg, Daniel Cognition Norton 100
Revstedt, P. Motivationsarbete Liber 100
Richards, Barry Crises of the Self: Further Essays on Psychoanalysis and Politics FAB 100
Richards, V. (ed) Fathers, Families And The Outside World Karnac 100
Richards, V. The Person Who Is Me Karnac 100
Richer, John; Coates, Sheila (ed.) Autism: The Search for Coherence Jessica Kingsley 100
Rivano, Juan Myternas Funktion i Samhället Alhambra 50
Robson. C Real World Research Blackwell 50
Rogers, C. Client Centered Therapy Houghton Mifflin 100
Ronnby, A. Den lokala kraften Liber 100
Rosen, D. H. Depression och skapande Nok 100
Rubenowitz, S. Organisationspsykologi och ledarskap Akademiförlaget Corona 100
Rubin, L. Nära främlingar Nok 50
Rudberg, B. De första stegen i statistik Nok 50
Rustin, M., Rohde, M., Dubinsky, A., (ed) Psychotic States in Children Tavistock Clinic Series Duckworth 150
Rwebangira, Magdalena; Liljeström, Rita ed.   Nordafrikanska institutet 50
  Look before you leap    
Rödstam, M. Barns utveckling 7 - 12 år Almqvist & Wiksell 50
Samuels, Andrew Fadern Alfabeta 50
Rödstam, M. Barns utveckling 7 - 12 år Almqvist & Wiksell 50
Sandler, J. What Do Psychoanalysts Want? Routledge 150
Sandler, J., Sandler, A.-M., Davies, R.-M., ed Clinical and Observational Psychoanalytic Research: Roots of a Controversy Karnac 150
Sandström, Stefan Undgomsvåld: orsaker och åtgärder Liber 100
Sarafino, E.P. Health Psychology Wiley 100
Sayers, J. Boy Crazy Routledge 100
Schaffer, H.R. Beslut om barn Studlitt 100
Schaverien, J. Desire and the Female Therapist Routledge 150
Schein, E.H. Organizational Psychology Prentice Hall 100
Schein, Edgar H. Process Consultation Add Wes 100
Schermer, V.L., Pines, M. Ring of Fire: Primitive Affects and Object Relations in Group Psychotherapy Routledge 150
Schjödt, B. Från systemteori till familjeterapi Studlitt 100
Schwartz, Adria E. Sexual Subjects Routledge 150
Schweigert, W.A. Research Methods & Statistics for Psychology Brooks/Cole 100
Sharpe, E. Dream Analysis Karnac 100
Sjödén, Stellan Psykologi för gymnasieskolan Nok 50
Skagegård, L-Å., Hubinette, T. Hatets återkomst Carlssons 50
Skynner, R. Institutes and How to Survive Them Routledge 100
Smith, D.L. Approaching Psychoanalysis Karnac 150
Smith, G. Systemic Approaches to Training in Child Protection Karnac 150
Soydan, H. Det sociala arbetets idéhistoria Studlitt 100
Stapley, L The Personality of the Organisation FAB 100
Starrin, Bengt m fl Från upptäckt till presentation Studentlitt 100
Starrin, B., Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori Studlitt 100
Stern, Daniel En mor blir till Nok 100
Stevens, Richard Att förstå människor Studlitt 100
Stjernqvist, K. Född för tidigt Nok 100
Storr, A. Den omänskliga människan Nok 100
Stubrin, J.P. Sexualities and Homosexualities Karnac 150
Sullivan, H.S. Clinical Studies in Psychiatry Norton 150
Sullivan, H.S. The Fusion of Psychiatry and Social Science Norton 150
Sullivan, H.S. The Psychiatric Interview Norton 150
Sundgren, E. Missfall   100
Svedberg, L. Gruppsykologi Studlitt 50
Svedberg, L. Gruppsykologi 2 Studlitt 50
Svenberg, Guvnor B.; Wirgnes, Marie Tillsammans i sorg Slussen 50
Szur, R., Miller, S. Extending Horizons: Psychoanalytic Psychotherapy with Children, Adolescents and Families Karnac 150
Sörensen, V. Ragnarök Atlantis 50
Tamm, M. Psykologi Ak förl 100
Tamm, M. Vårdpsykologi Ak förl 100
Terr, L. Unchained Memories Basic Books 100
Thomas, P. The Dialectics Of Schizophrenia FAB 100
Thurén, Torsten Tanken, språket och verkligheten Tiger 50
Tideman, Magnus Handikapp Studentlitt 100
Tideman Normalisering och kategorisering Studentlitt 100
Toh, L. Det rasande intet Symposion 50
Trist, E., Murray, H. The Social Engagement of Social Science FAB 100
Trost, J. Kvalitativa intervjuer Studlitt 100
Trost, J; Levin, I Att förstå vardagen Studlitt 100
Toulmin, S., Goodfield, J. The Discovery of Time University of Chicago Press 100
Wallén G Vetenskapsteori och forsknings metodik Studlitt 100
Vanderploeg, R. Clinician's Guide to Neuropsychological Assessment LEA 100
Vasta, R., Haith, M., Miller, S Child Psychology Wiley 100
Watzlawick,P., Weakland, J., Fish, R. Förändring Nok 100
Vedin, Bengt-Arne (Vad vet jag om) Alhambra 50
  Innovation & Kreativitet    
Weininger, O. View From the Cradle: Children’s Emotions in Everyday Life Karnac 100
Weinryb, Robert; Rössel, Robert Karolinska Psychodynamic Profile Pilgrim 50
  (KAPP)    
Westlund, P. Socialbidrag Studlitt 50
White, A. Going Mad to Stay Sane Duckworth 100
Widerberg, K. Kunskapens kön Norstedt 100
Wigoder, D. Images of Destruction Routledge 100
Wikström, O Den outgrundliga människan Nok 50
Wile, D.B. Couples Therapy: A Non Traditional Approach Wiley 150
Williams, A H. Cruelty, Violence And Murder Understanding the Criminal Mind Karnac 150
Volkan, V D. Akhtar, S. The Seed Of Madness Constitution Environment, And Fantasy In The Organization Of The Psychotic Core IUP 150
Woodward, J. The Lone Twin Understanding Twin Bereavement and loss FAB 100
Wärneryd, B. Att fråga SCB 50
Zukav, Gary De dansande Wu Li-mästarna Nok 50

Aktuellt

Start av Handledar-utbildning VT-22

Några få platser kvar!

Handledarutbildning med start VT-22.  För mer information klicka på länken nedan;

Läs mer...

Terapi på Utbildningsklinik

Vi kan nu erbjuda terapi till reducerat pris på vår utbildningsklinik att gå höst- och vårtermin.

Kontakta oss via 031-711 97 51 eller på terapi@gpsi.se

Lyssna på vår PODCAST - Del 18

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 17, Vem var Freud ? Vem var Klein? Människan och teorierna - del 1, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"