NYHET!
Flykt och exilGPI har nu gett ut en översättning av Sverre Varvins bok, Flykt och exil.

Boken kan beställas och köpas via vår redaktionsavdelning, m
aila till;
imago@gpsi.se

Pris 300:- stGöteborgs Psykoterapi Institut följer aktuell forskning och kunskapsutveckling inom vårt verksamhetsområde och inom GPI´s ram bedrivs psykoterapiforskning.

I praxisgrundad psykoterapeutisk forskning uppfattas och anlayseras berättelser. Genom att delta i både psykoterapipraxis och forskningspraxis får man kunskap om världen på olika sätt.

Resultatet från både aktuell forskning och från psykoanalytisk praxisbaserad kunskap utgör grunden för våra utbildningar.

 

Publikationer


Coster, A, Kallerdahl, N, Lundqvist, L, Lyngsö, E, Olsson, G och Seldén, A-M (2011): Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi (Varför måste det ta sån tid?) 


Jallinder-Haglid, I-B (2007): Kvinnan som försvann. Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning, nr 4.

Kjellberg, B & Melin, I (2008): Våga se människan bakom grova våldsbrott. Göteborgs-Posten 2008-05-18

Kjällström, A (2001): Att förlora någon omistlig. Lars Rönnmark (red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A(2001): Förlusten och exilen. Lars Rönnmark (red.)”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i GöteborgFoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A, Magnusson, T, Seldén A-M (2014) Desde una conciencia en sí hasta una conciencia para sí: sobre el grupo operativo en pedagogía y tratamiento.
From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment.

Cigo 2014 Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile


 Mogren, M (1993): Myt, kulturförståelse och psykoterapi. Mats Mogren & Ove Sernhede (red.) Oidipus vid korsvägen, Göteborgs psykoterapi Institut, Daidalos

Mogren, M (2002): A Spin in the Toyota. Joseph H. Berke, Margaret Fagan, George Mark-Pearce & Stella Pierides-Muller. Beyond Madness, PsychoSocial Interventions in Psychosis 

Olsson, C (2001): Att påverkas i arbete med trauma och katstrof. Lars Rönnmark(red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg

Olsson, C (2007): Det gör ont - om psykisk smärta.Insikten, Riksföreningen psykoterapicentrums Tidning, nr 4.

Olsson, G, (2001): Forskning och praktik- kan världar mötas? Tidskrift for Norsk Psykologforening. 

Olsson, G, (2008): Berättelsen som utgångspunkt. Psykoterapi i praktik och forskning, Stockholm. Natur och kultur.

Olsson, G m fl, (red.) (2009): Psykoterapi och forskning: två praxisformer i ett spänningsfält. Nilsson, C (red.) Psykoterapeutens & psykoanalytikerns praktiska kunskap. Södertörns högskola.

Seldén, A-M (2012): Rus förför - relation förändrar. / Av A-M Seldén & B Westman. Claudia Fahlke (red.) Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning, Liber.

Redaktion

Göteborgs Psykoterapi Institut:s förlagsverksamhet har givit ut följande böcker:

  • Casement, Patrik: Att lära av patienten
  • Casement, Patrik: Att lära av våra misstag
  • Laing, Ronald: Det delade självet
  • Lewis Herman, Judit: Trauma och tillfrisknande
  • Pettersson, Erik, Sernhede, Ove (red): Psykoanalytisk beröring
  • Varvin, Sverre: Flykt och Exsil

För information och beställning: imago@gpsi.se


Länkar

www.psykodynamiskt.nu

Aktuellt

Grundläggande utb. i psykoanalytisk teori och terapi (Steg I)

2-årig utb med start den           19 augusti

Fåtal platser kvar!

Läs mer...

Seminarieprogram för GPI 2017-2018

Tema - "I Mytens Spegel"

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerar GPI en serie föreläsningar vilka kommer att handla om de klassiska myterna som Oidipus, Antigone, Narkissos och Inanna, samt Dantes skönlitterära verk, Den gudomliga komedin.

Läs mer om innehåll och datum från vår länk här;

Läs mer...

Utbildningar på GPI - start ht 2017

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi (Steg-1) 
Läs mer...

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi - inriktning ungdomar (Steg-1)
Läs mer...

Handledar- och lärarutbildning på psykoanalytisk grund, 2-årig
Läs mer...

Trauma och Exil utbildning,       1-årig,  start ht-17
Läs mer...