Föreläsning med Gunnar Karlsson


"Det maskulina projektet"WEBGunnarKarlsson DSC8270

Välkommen till föreläsning med Gunnar Karlsson, Professor i pedagogik vid Stockholms Universitet, privatpraktiserande psykoanalytiker, och leg  psykoterapeut.            

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Gunnar Karlssons bok "Det maskulina projektet" från 2019. Det typiskt maskulina är enligt honom primärt en reaktion på människans existensiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existensiella villkoren.

Detta är ett samarrangemang med Psykoterapicentrum Västra Götaland och Göteborgs Litteraturhus.

Föreläsare          Gunnar Karlsson

Tid                      Tor 14/5, 2019 kl 18.30 - 20.30        

Plats                   Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1B (porten i husets bortre ände)            

Anmälan             Senast den 12/5 till adm@gpsi.se eller på tel; 031-711 97 51    

Kostnad              50:- betalas efter anmälan och senast den 12/5 till PG: 15 87 44-3 eller
                           med Swish: 123 320 56 55


För att vara säker på en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med anmälan.

 maskulina projektet 11x9


 

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 


Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Föreläsning den 14/5 med - Gunnar Karlsson

Missa inte föreläsningen med Gunnar Karlsson, torsdag 14/5. Förläsningen tar sin utgångs-punkt i Gunnar Karlssons bok "Det maskulina projektet" 
För mer detaljerad information och anmälan

Klicka här!

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 11

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 11, Sammanbrott i ungdomsåren, en halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Terapi på vår Utbildningsklinik till reducerad kostnad

På vår utbildningsklinik tar studerande emot patienter för psykoterapi till reducerat pris. De arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Har du frågor el är intresserad anmäl dig till Carina Landström, tel 031- 711 97 51, eller mail, terapi@gpsi.se