Höstens föreläsning med Catharina Engström

"Janine Chasseguet-Smirgel och psykosexualiteten - en påminnelse"

Catharina Engström är psykoanalytiker (IPA) och lärare i Svenska psykoanaytiska föreningen där hon för närvarande undervisar om det komplicerade och kontroversiella perversionsbegreppet.

Det här föredraget handlar om den franska psykoanalytikern Janine Chasseguet-Smirgels tankar om psykosexualiteten och är en påminnelse om fundamenten för psykoanalys och psykoanalytiskt orienterad psykoterapi.

För Chasseguet-Smirgel var psykoanalysen liksom för Freud en konfliktpsykologi och hon var misstänksam mot skenbart optimistiska synsätt och projekt som såg konflikten som skapad av godtyckliga dominansförhållanden; mellan det potentiellt fria subjektet och ett eller annat repressivt yttre system. Bakom sådana antaganden såg hon konturerna av infantil Hybris och det våld som då alltid ligger nära till hands. Den frihet psykoanalysen handlar om är alltid begränsad och den kan bara bygga på självkännedom.

Kanske kan vi ha glädje av Chasseguet-Smirgels radikalt freudianska hållning nu i en tid när synen på sanning genomgår så många svåröverskådliga transformationer. Det är ju också en tid när vetenskapens, framförallt naturvetenskapens, snabba utveckling kan skapa förhoppningar om yttre lösningar på inre konflikter och på så sätt underblåsa människans outrotliga böjelse för önsketänkande.

 Bild Engstrom

Catharina Engström kommer att tala om Chasseguet-Smirgels kritik av Freuds s.k. "falliska monism", om betydelsen av båda föräldrarnas plats i psyket, om "Falskhetens" problem, om perversion som en dimension av det mänskliga psyket och om hennes bekymrade syn på läget för det västerländska tänkandet idag.

Föreläsning  ht - 2018

Tor  18/10, 2018 kl 18.30-20.30          Catharina Engström       "Janine Chasseguet-Smirgel..."

Plats - Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, vid Stigbergsliden.

Anmälan till - adm@gpsi.se eller på tel; 031-711 97 51    

För att vara säker på en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med er anmälan.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 

Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 5

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 5, Skratt och lek. En halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Föräldrautbildning inför adoption - med start januari 2019

Kvällstid varannan torsdag      kl. 18.00-21.00. Start 24 januari 2019. För mer information och anmälan,
Klicka här...

Vill du arbeta med oss i en psykodynamisk professionsmiljö?

Om så är du välkommen med din ansökan. Eller kom på vårt informationsmöte den 6/11 kl 19.15.

Läs mer om anmälan till mötet, eller hur du ansöker här...