Föreläsning med Maria Yassa

"Mira och kroppen - vilken kropp och vems?"Bild Yassa 2

Några tankar om kroppen i det psykoterapeutiska arbetet med en ung kvinna.

Mira Yassa, psykoanalytiker verksam med vuxna, ungdomar och barn i privat praktik i Stockholm. Utbildningsanalytiker vid Svenska psykoanalytiska föreningen. Redaktionsmedlem och skribent i Divan. Har även publicerats i Scandinavian Review of Psychoanalysis.  

Via ett nedslag i ett terapeutiskt arbete med en ung självskadande kvinna förs ett teoretiskt resonemang kring kroppen. Med stöd i olika psykoanalytiska teorier uppmärksammas en skillnad gällande kropp. Dels driftens och den infantila sexualitetens kropp och dels instinktens och anknytningens kropp. En viktig skillnad i hur vi som människor relaterar till andra, till vår omgivning. Driftens ursprung diskuteras liksom en tes om en för båda könen primär driftsmässig femininet. Mot denna bakgrund diskuteras Freuds tänkande om könsskillnaden och avvisandet av kvinnligheten.

Föreläsning  vt - 2019

Föreläsare          Maria Yassa        "Mira och kroppen - vilken kropp och vems?"

Tid                      Tor 25/4, 2019 kl 17.30-19.30        

Plats                   Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Stigbergstorget                        

Anmälan             Senast den 23/4 till adm@gpsi.se eller på tel; 031-711 97 51    

Kostnad              50:- betalas efter anmälan till PG: 15 87 44-3 eller med Swish: 123 320 56 55


För att vara säker på en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med er anmälan.

 


 

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 


Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Utbildningar med start hösten 2019

Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik, Steg 1

Läs mer...

Handledar- och lärarutbildning på psykodynamsik grund

Läs mer...

Systemfokuserad korttidsterapi

Läs mer....

Föreläsning den 25/4 med - Maria Yassa

Missa inte föreläsningen med Maria Yassa, torsdag 25/4. Maria föreläser kring            "Mira och kroppen - vilken kropp och vems?"
För mer detaljerad information och anmälan

Klicka här!

Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt

Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

Skulle du vara intresserad av detta, går det bra att läsa mer under länken här,

Klicka här...