Temaår 2017-2018 - "I mytens spegel"

Hur hjälper myten oss att förstå vad det innebär att vara människa?

I vår samtid, där sociala och ideologiska strukturer förlorat sin vägledande betydelse lämnas människan ensam att skapa sig själv, sitt liv och sin identitet. En kulturell frigörelse av individen, men en frigörelse som har en mörk baksida. I dess spår breder ett tillstånd av otrygghet, ångest och förvirring ut sig i samhället. Individer söker efter en mening i en alltmer meningslös värld. Som ett svar på denna vilsenhet översvämmas marknaden av självhjälpslitteratur och erbjudanden om olika former av livsstilsterapier. På den politiska arenan vinner auktoritära rörelser mark och lovar trygghet i utbyte mot självständigt kritiskt tänkande. I dessa osäkra tider aktualiseras frågan om myten kan bidra med en mänsklig visdom som går bortom de dagsaktuella trenderna?

Nu presenterar Göteborgs Psykoterapi Institut åter igen en spännande seminarieserie i Sjömanskyrkans lokaler vid Stigbergstorget. Dessa offentliga seminarier under hösten 2017 och våren 2018 samlas under temat;

"I mytens spegel" 

 Bild TemaAr Myter

Program  vt - 2018

Tor   8/2, 2018 kl 18.30-20.30           Christopher Gibson         Oedipus - encounters      Läs mer....

Tor 19/4, 2018 kl 18.30-20.30           Claes Olsson                   Narkissos                         Läs mer...

Tor 24/5, 2018 kl 18.30-20.30           Ann-Mari Seldén             Inanna - Skymningens      Läs mer...
                                                                                                  drottning

Anmälan till - adm@gpsi.se eller på tel; 031-711 97 51    

För att vara säker på en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med er anmälan.

Avgift 250:-, studerande 100:-, förtäring av kaffe/te och smörgås ingår i priset!

Betalning senast 3 dgr innan föreläsning, till PG; 15 87 44-3, märk inbetalning med;
Föreläsningens datum och ditt namn!

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 

Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Föräldrautbildning inför adoption - med start den 6 september 2018

Kvällstid varannan torsdag      kl. 18.00-21.00. Start torsdagen den 6 sept. För mer information och anmälan,
Klicka här...

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 3

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 3, Drömmar skapar verklighet.  En halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Grundläggande utb. i psykoanalytisk teori och praktik (Steg I)

NÅGRA PLATSER KVAR, VÄLKOMMEN MED ANSÖKAN!

2-årig utbildning med start den 25 augusti -18                        För mer information klicka på länken nedan;

Läs mer...