Inbjudan till deltagande i kliniskt forskningsprojekt

Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

En av svårigheterna när man börjar i psykoterapi kan vara att förstå dess upplägg och syfte. Det är därför angeläget att vara förberedd för psykoterapins mål och tillvägagångssätt vid den gemensamma utforskningen.

Patienten och terapeuten behöver tillsammans bygga upp ett samarbete. Likaså är det viktigt att inför avslutningen av terapin ägna särskild uppmärksamhet åt förmågan att tillämpa det man lärt sig och upplevt i terapin i vardagslivet efter avslut.

Detta projekt syftar till att uppmärksamma, tydliggöra och studera inledning och avslutning av psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi.

För att läsa mer om projektet och dess tillvägagångssätt, klicka på länken nedan;

Länk inbjudan...

Aktuellt

Start av Handledar-utbildning VT-22

Några få platser kvar!

Handledarutbildning med start VT-22.  För mer information klicka på länken nedan;

Läs mer...

Terapi på Utbildningsklinik

Vi kan nu erbjuda terapi till reducerat pris på vår utbildningsklinik att gå höst- och vårtermin.

Kontakta oss via 031-711 97 51 eller på terapi@gpsi.se

Lyssna på vår PODCAST - Del 18

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 17, Vem var Freud ? Vem var Klein? Människan och teorierna - del 1, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"